Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Afschaffing van de Slavernij: SAMEN VIEREN

dinsdag 14 mei 2013 door Zr. Anne-Katrien

AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ: SAMEN VIEREN

door Zr. Anne Katrien.

Een verslag van de viering op 21 april in Kasteel Stapelen te Boxtel.

Over dit thema hebben wij samen met de Protestantse Gemeenschap, de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV), Amnesty International en War Child, onze inspiratiedag van 21 april voorbereid. Alleen al de voorbereidingen waren bijzonder goed; de uitwisselingen, het verdelen van rollen, de grote inzet en activiteiten van alle mensen, het samenwerken aan eenzelfde doel was al inspirerend op zich.
Het thema Samen Vieren kwam van de Surinaamse en Antilliaanse Gemeenschappen, via de Raad van Kerken, die op 1 juli a.s. vieren dat het 150 jaar geleden is dat Nederland de slavernij officieel bij wet afschafte.

De ketenen verbreken (voorkant boekje bij viering)

Zoals de powerpointpresentatie, gegeven door Ivonne van de Kar, coördinatrice van SRTV, heel duidelijk aangaf, heeft Nederland in verband met de slavenhandel een beladen verleden. Maar onze Surinaamse en Antilliaanse Gemeenschappen vroegen ons om niet stil te blijven staan bij de schuldvraag, maar met hen samen hun bevrijding te vieren.
Deze ontmoeting vond plaats op zondagmiddag 21 april j.l. op kasteel Stapelen in Boxtel in een volle zaal met ongeveer 60 aanwezigen.
Omdat het voor ons 125 jaar geleden is dat onze stichter Lavigerie zijn antislavernij-campagne begon, hield Zr. Toos van Kaam de inleiding.

In het kort, maar heel duidelijk hebben wij daar kunnen getuigen van de enorme inzet van de kardinaal, de paters en zusters en de protestantse kerken, alsook de wijze waarop zij probeerden de Afrikaanse mensen, die doelwit waren van de slavenhandelaars naar vermogen te helpen.
In de eerste powerpoint die volgde legde Ivonne van de Kar (SRTV) ons de geschiedenis van de slavernij uit: de Trans-Atlantische en de Afrikaanse slavenhandel. Met duidelijke beelden en teksten en een buitengewoon goede uitleg voerde ze ons a.h.w. mee, dwars door de geschiedenis van deze geteisterde mensen, die schreeuwden om vrijheid.
We zagen de verschillende landen, de slavenhandelaren, hun mensonterende manieren van omgaan met hen, de onrechtvaardigheid zoals b.v. het feit dat de slaven nog 10 jaar moesten werken na de afschaffing van de slavenhandel.
Ook toonde Ivonne ons de grote figuren die geleidelijk aan opkwamen tegen de slavernij. En uiteindelijk de bevrijding van het slavenjuk, zo mooi uitgebeeld in het Amsterdamse slaven- monument.

Na de pauze en vragen gingen we over naar de tweede presentatie waarin schokkende beelden werden getoond over de huidige slavernij: de mensenhandel.
Daarin sprak de spreekster over de gedwongen prostitutie, de loverboys, de teruggedrongen asielzoekers, de bootvluchtelingen, de kinderuitbuiting en allerlei vormen van slavernij. Toch was het roerend om te zien hoeveel mensen wereldwijd proberen op te komen tegen deze wandaden.
De coördinatrice van de SRTV vertelde ons over hun werkwijze: “Wij verzetten ons tegen het verhandelen van vrouwen, van kinderen en mannen. We doen dat omdat we geraakt zijn en met kennis van zaken. Wij richten ons op de menselijke waardigheid. De SRTV zet de geschiedenis van de religieuzen voort. Zij hebben altijd gezorgd voor onderwijs, voedsel, ziekenverzorging, hulp en ondersteuning, vooral voor de marginalen van de samenleving. ‘Wat jullie aan de minsten der mijnen hebben gedaan, dat hebben jullie aan Mij gedaan’. Ook als wij de oorzaak van de problemen niet weg kunnen nemen, gezamenlijk kunnen we best nog veel! Om te voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden, verspreiden wij via het internationale netwerk van religieuzen waarschuwingsfolders in meer dan vijftig talen.
Daarnaast lobbyen wij bij bestuurders en politie voor beleid dat mensenhandel doeltreffend bestrijdt. We organiseren zeer vaak cursussen in het buitenland waar wij door bewustmaking en bewustwording netwerken oprichten. Praktisch zijn het dan weer de autochtone religieuzen die aan de slag gaan, geholpen door de handvaten die wij hen aanbieden”.

Na deze uitleg leidde dominee Elly Zandstra de gebedsviering in die als thema had: ’De ketenen doorbreken’.
Ze zei: “ We hebben het vanmiddag kunnen zien en horen, wereldwijd worden nog altijd miljoenen mannen, vrouwen en kinderen tot slavernij gedwongen, ook in Nederland.
Slavernij staat haaks op de bijbelse boodschap van bevrijding. Het verhaal van de uittocht uit Egypte laat zien wat bevrijding voor God betekent”.

Als bijbeltekst lazen we Deuteronomium 24,17 -22: “Vergeet niet: zelf waren jullie slaven in Egypte, en de Heer, je God, heeft je vrijgekocht”.

Ds. Elly Zandstra met de regenboogkaarsen.

Als symbool hadden we een grote ineengesmolten kaars uitgekozen met kleuren van de regenboog, als teken van het Verbond van God met zijn volk.
Op het moment van de voorbeden nodigde onze voorgangster zeven van de aanwezigen uit om ieder op hun beurt een kleinere kaars aan de grote kaars aan te steken. Die kleine kaarsen hadden ook de kleuren van de regenboog. Zij konden dan aangeven voor welke kwetsbare mensen ze wilden bidden.

Tenslotte hebben we aan alle gasten gevraagd hun handtekening te zetten in een petitie van WARCHILD, een stichting die op haar manier werkt om de uitbuiting van kinderen tegen te gaan.
Voor ons MZOLA ‘Samen in dezelfde boot’ en ‘Samen vieren’ zoals vandaag, geeft aan dat we elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben en dat het goed is dat Samen te doen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1544 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen MiniNieuwsbrieven Witte Zusters   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0