Homepagina > Wie zijn wij ? > Geinteresseerd ?

Geinteresseerd ?

woensdag 27 augustus 2008, door Webmaster

MEER TE WETEN KOMEN
OVER ONZE LEVENSSTIJL

Geboeid door de Missionarissen van Afrika?

 Als je je geroepen voelt tot een levenslange inzet in Afrika als antwoord op Gods uitnodiging te getuigen van de Blijde Boodschap...
 als je een passie hebt voor Afrika, een vreemde cultuur wil ontdekken en in een kleine internationale gemeenschap wil leven...
 als je bereid bent je comfort op te geven, je land en familie te verlaten om een onbekend avontuur te beginnen...

dan stellen wij de volgende stappen voor
als voorbereiding op dit engagement:

  1. eerste kennismaking:

 je volgt een opleiding van twee jaar in een gemeenschap van Missionarissen van Afrika in eigen land;
 je verdiept je geloof en motivatie, je ontdekt het gebed in gemeenschap en verdiept je roeping;
 verder studeer je wijsbegeerte, andere menswetenschappen, Bijbel, kerkgeschiedenis en liturgie.

  1. geestelijk jaar (novitiaat):

 het geestelijk jaar gaat door in één van onze internationale centra in Afrika (Zambia of Burkina-Faso) en maakt je tot lid van de Missionarissen van Afrika;
 de nadruk ligt hier vooral op gebed en bezinning en op een diepere kennis van het charisma van onze stichter en onze Sociëteit door studie, gemeenschapsleven en sociaal dienstbetoon.

  1. stage:

 de derde stap breng je door in een parochie in Afrika als lid van een gemeenschap van Missionarissen van Afrika gedurende een periode van twee jaar;
 je ontdekt een vreemde cultuur, leert een nieuwe taal en doet een concrete ervaring op van missionair engagement.

  1. theologie:

 de laatste stap bestaat uit een cyclus van drie jaar studies theologie en missiologie in een van onze internationale vormingshuizen (Abidjan, Jérusalem, Kinshasa of Nairobi);
 je engageert je ook in pastoraal werk en tenslotte word je door de missionaire eed lid voor het leven van de Missionarissen van Afrika.

Zou u graag enkele jaren van uw leven aan de Missie wijden ?

We willen u even de formule van associatie voorstellen :

- Een geassocieerd, lid van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika is een leek of een priester die zich engageert om met zijn leven en werk bij te dragen aan de zending van de Kerk volgens de geest en de wetten van de Sociëteit.

 De Sociëteit, van haar kant, waarborgt zo iemand, vooraleer hij zich engageert en naar Afrika vertrekt, een stage van minstens 6 maanden in een van haar huizen om zijn roeping te testen en een geestelijke en missionaire voorbereiding door te maken.

 In Afrika, leeft de geassocieerde in een gemeenschap van de Missionarissen van Afrika en neemt er deel aan het apostolisch leven zoals ieder ander lid van de Sociëteit.

Hoe word je Zuster Missionaris van O.L.Vrouw van Afrika?

Om te beginnen wordt er van je verwacht :

 dat je van Afrika houdt en dat je bereid bent om een andere taal te leren,
 dat je bereid bent te leven en te werken in een andere cultuur en haar zo veel mogelijk je eigen te maken,
 dat je bereid bent je land en familie te verlaten en te gaan naar ’het land dat God je wijzen zal’.

Als je die bereidheid hebt :

- dan komt als eerste stap: een meeleefervaring in een apostolische leefgemeenschap van de Zusters Missionarissen van O.L.Vrouw van Afrika ín Afrika, om elkaar te leren kennen.Je verblijft dan achttien maanden in die gemeenschap en deelt het apostolisch leven en werken van de Zusters. Hierbij wordt rekening gehouden met je eigen professionele opleiding of aanleg.

 De voornaamste stap in dit vormingstraject is het Internationaal Novitiaat in Afrika. Dit is vooral een tijd van gebed en bezinning, van een diepere kennismaking met het charisma van de Zusters Missionarissen, en een tijd van verdieping als voorbereiding op een verbintenis door geloften.

 De volgende stap is een periode van zes jaar van tijdelijke geloften in een geëngageerde leefgemeenschap in Afrika. Deze periode is bedoeld om langzaam maar zeker te ’wortelen’ in en te groeien naar een eigen identiteit als Zuster Missionaris van O.L.Vrouw van Afrika.

 Het Junioraat als volgende stap is een periode die de jonge zuster helpt zich voor te bereiden op een definitieve binding door geloften voor het leven.

 Een theologische vorming (en indien nodig, ook een professionele vorming) is een wezenlijk deel van de vorming van een Zuster Missionaris van O.L.Vrouw van Afrika.

Ik heb mezelf tot "alles voor allen" gemaakt,
omdat ik aan de God van allen heb gezegd:
"Ik ben geheel de Uwe".

Portfolio