Homepagina > Nederland > MiniNieuwsbrieven Witte Zusters > MiniNieuwsbrief Witte Zusters no. 03, mei 2009

MiniNieuwsbrief Witte Zusters no. 03, mei 2009

maandag 20 juli 2009, door Webmaster

MININIEUWSBRIEF N0. 3 MEI 2009

Vredesduif

Wie door de Geest is aangeraakt
begint opnieuw te leven
en geeft dit door, een lopend vuur
een helder spoor trekt door de wereld,
zet de mens in vuur en vlam
verenigt tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd
op weg en werkend aan een rijk
van volmaakte vreugde.

Marijke de Bruine


Lieve Zusters,

Bovenstaand gedicht bracht mij naar 1 Kor; 12; 4-11.

Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest,
Er zijn veel vormen van “dienstverlening” maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten “werk” etc. maar er is slechts één God die
“alles in allen“ tot stand brengt.

Dit is een geruststellende gedachte, het hangt niet af van wat wij kunnen of doen, maar dat we ons laten raken door de Geest, die ons doet leven en verenigt in gemeenschap om samen op weg te gaan, werkend aan een rijk van volmaakte vreugde!

Wij gaan over van lente naar zomertijd.
Ik wens iedereen een ontspannende tijd.
Genietend van de natuur die ons dankbaar
stemt tegenover de Schepper.

Jeanne Simons


Feest in Klooster Terhaghe, Eindhoven.

Op 21 april 2009 was er in Klooster Terhaghe een feestelijke dag voor de vier Zusters van Liefde van Jezus en Maria en de twee Missiezusters van O.L.Vrouw van Afrika, die in 2009 hun jubileum vieren.
De homilie gedurende de eucharistieviering werd gehouden door Pastor de Vries en daar deze enkele inspirerende gedachten bevatte, willen we die hier met jullie delen.
Zij komen overeen met de inleidende tekst over Pinksteren.

“Voor de hoofdingang van verzorgingshuis “De Vloet” in Oisterwijk ligt een vijver met daarin als kunstwerk drie monumentale bronzen waterlelies op ’n rij.
De eerste is nog in knop gesloten, de tweede half geopend, de derde toont haar volle bloei. Samen zijn zij voor de bewoners van het huis het symbool van hun eigen leven in drie fasen. Op een bronzen plaquette staat voor elke bloem een tekst ter overweging.

Waterlelie
Symboliek voor de bronzen waterlelies in de vijver voor de Vloet in Oisterwijk. (Mininieuwsbrief mei 2009)

Bij de eerste, nog in knop, staat: “In de dageraad van haar leven beschermt zij haar hart, vervuld van hoop en intens verlangen”.

Beste zusters, speciaal voor u, jubilaressen, mogelijk herkent u uzelf hierin.
Als kind al toegerust met gaven van hart, hoofd en handen, maar nog in de beslotenheid van het gezin, als in de knop, hebt u met overgave het leven geoefend in spel en dromen, of als helpend handje bij het werk.

Bij de tweede, de half geopende waterlelie, staat :
“ Naarmate de dag zich verder opent, zoekt zij het heldere licht”.

Hier wordt de weg naar de volwassenheid gezien als een zoektocht naar het licht.
Je wilt helder krijgen, wat de beste levenskeuze voor je is. Je krijgt oog voor rolmodellen, die je inspireren en waar jij op wilt gaan lijken. Je staat daar open voor. Je bent vertrouwd geraakt met het gedachten goed van jullie beide stichters. Zestig en vijftig jaar geleden hebben jullie definitief gekozen voor de Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika of voor de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Bij de derde, de geheel ontloken bloem staat te lezen:
“In de vervullig van haar leven opent zij vol vreugde haar blanke wezen”.

Het lijkt of hier de priesterdichter Guido Gezelle bidt : “Ik ben een bloeme en bloeie voor Uw ogen, geweldig Zonnelicht”. Zulke euforie past bij zeldzame en genadevolle momenten.
Meestal zal het leven zich ontplooien in een meer gelijkmoedige stemming. Dat is ook wel nodig, want eenmaal volwassen en geplaatst voor grote verantwoordelijkheden heb je soms meer aan dat zeldzame woord van Jezus: “Wees eenvoudig als de duiven en sluw als de slangen.” Immers, ongewild kan je werkomgeving veranderen in een ware slangenkuil als oorlog, ziekte of andere rampen je mensen treft. Als congregaties heb je het in de loop van de jaren allemaal wel eens meegemaakt of staat er plaatselijk nog helemaal in.

In een van uw brochures wordt een bisschop geciteerd, die zegt: “Ons probleem is, dat we het goede nieuws moeten verkondigen in een continent, waar we maar al te vaak slecht nieuws horen.”
Maar even verder staat te lezen : “We worden uitgenodigd, mensen van hoop te zijn en .. te blijven geloven in de waarde en de kracht van onze zending“.

Dat doet u al 60 en 50 jaar met Gods zegen. Dit is een dag van bevestiging en dankbaarheid. De mooiste bloemen, die deze dag zo bijzonder maken, bent uzelf ”.


CAROLINE LASANCE 100 JAAR !

Op 7 mei was het groot feest in Mariëngaerde, Warmond, want zr. Caroline Lasance werd 100 jaar !

Zr. Caroline Lasance werd 100 jaar.

De dag begon om 10 uur met de komst van de burgemeester in onze koffiekamer. Er was koffie met gebak voor bewoners en personeel en bloemen voor Caroline. De vreugde was voelbaar. Caroline wist nog heel goed te antwoorden op de vragen van de burgervader.
Ondertussen arriveerden Jeanne Simons en Bep van Grieken uit Boxtel en was de feestvreugde compleet.

Om 11 uur volgde de eucharistieviering en kwamen de eerste gasten van de familie, die gevraagd hadden om daar bij tegenwoordig te zijn.

De kapel in Warmond.

De kapel was in feesttooi. De koster, een broeder Benedictijn
van Egmond, had 100 lichtjes op en vóór het altaar ontstoken. Een prachtig gezicht. De dienst werd ingeleid door de gardiaan van onze Franciscaanse broeders, die als voorganger met een stem als een klok iedereen inspireerde.

Op het eind van de eucharistieviering kwam hij Caroline de handen opleggen met een vredeswens. Caroline vond dat het allermooiste !
Daarna ging de familie naar huis en wij konden even rusten.

Om half drie ‘s – middags was het feest voor alle familieleden. Caroline had voor ieder een woordje en wij waren verrast dat ze zo helder was.
Liesbeth Glerum zorgde voor de bediening en alles was keuring en verliep gezellig.
“Een heerlijke dag “zei iedereen.

De volgende dag zei Caroline tegen mij: “Ik dacht dat ik in de hemel was…. en nu zit ik weer hier… “ . Waarop ik antwoordde: “De hemel wacht wel op je…”
Carine Loohuis

N.B.
Op 4 mei ontving Caroline de volgende brief.

Zeer geachte Mevrouw,

Hare Majesteit de Koningin heeft vernomen dat u op 7 mei de leeftijd van 100 jaar hoopt te bereiken.

De Koningin wil u met deze bijzondere verjaardag graag van harte feliciteren en heeft mij verzocht u haar beste wensen te zenden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

A.M. Leendertse- Venekamp
Particulier Secretaris van Hare Majesteit de Koningin.
Feest in Den Bosch


Dit jaar 2009 bestaat het bisdom den Bosch 450 jaar. “Een feestelijk jaar waarin we ons geloof gezamenlijk willen beleven en vieren”, zo klonken de woorden op de uitnodiging vanuit het Bisdom. Gedurende 5 jaar vanaf 2005 is dit jubileumfeest intensief voorbereid,
elk jaar had een ander thema.
Een 10 dagen durend Geloofsleer in mei,was het hoogtepunt van dit Jubileumjaar dat als motto mee kreeg: ”HIJ GELOOFT IN MIJ”.

Met de Kathedrale Basiliek van de St. Jan als middelpunt, waren er allerlei bijeenkomsten georganiseerd, gericht op de verschillende doelgroepen van de bevolking.
Een uitgebreid programma aanbod bood jong en oud de kans deel te nemen en zo de Kerk meer zichtbaar te maken in de samenleving. Zelfs de daklozen en de gehandicapte mensen werden niet vergeten en hadden hun eigen dag.

Zo was er op zondag 10 mei een middag georganiseerd voor alle religieuzen om dit feest op gepaste wijze mee te komen vieren.
Dank zij het mooie voorjaarsweer was de opkomst overweldigend! In plaats van de 200 aanmeldingen waren er 400 religieuzen gekomen. Allen bijeengebracht door het zelfde elan : ”HIJ GELOOFT IN MIJ ”.

Vanuit het bisdom was het een blijk van waardering voor de grote inzet van zoveel religieuze congregaties en verschillende ordes in de geschiedenis en de opbouw en de bloei van het Bossche bisdom.
Het feest begon al buiten vóór de kathedraal waar een groep Ugandese jongeren dansten in hun raffia rokjes en oranje shirts…
Wij als Witte Zusters waren, samen met zoveel mensen, blij verast met dit stukje van de Wereldkerk hier in den Bosch.
In de grote tent, speciaal voor deze gelegenheid opgezet op de parade, werden we verwelkomt met de traditionele “Bossche bol” en een kopje koffie en maakten we kennis met de andere aanwezigen.
De eerste spreekster was mevr. Arendsen die belast is met het erfgoed Centrum Klooster St. Aegten.
Trots voelden we ons toen in woord en beeld ons getoond werd wat door de vele religieuzen, mannelijke en vrouwelijke, gestalte kreeg doorheen de geschiedenis aan dienstbaarheid, sociale betrokkenheid, bewogenheid en gebed. Ook hoe velen vanuit dit bisdom met grote moed en bezieling vertrokken naar de verschillende missiegebieden.

Deze presentatie werd gevolgd door een forum gesprek met 3 vertegenwoordigers van religieus leven: een zr. Trappistin, een pater Jezuïet en frater Wim Verschuren van de fraters van Tilburg.

Dit gesprek had als onderwerp:

  • 1 Vanuit welk ideaal geef je vorm aan het hedendaags religieus leven?
  • 2 Wat en waar zijn de tekens van hoop en bezieling naar de toekomst toe?

Frater Wim Verschuren raakte ons het meest door te vertellen hoe leken in deze tijd begeesterd zijn met eenzelfde ideaal, hoe veel mensen tastend en zoekend zijn naar zingeving en diepgang in hun leven. Wie zich laat raken ontmoet op haar of zijn levensweg de barmhartige Liefde van God. Ook zei hij dat we niet moeten onderschatten de vele vrijwilligers die in onze tijd geweldig veel doen voor kerk en maatschappij. Hij oogstte daarmee een groot applaus!
Na een kleine broodmaaltijd en een dankwoord van de Bisschop werd deze inspirerende middag afgesloten.
Daarna trokken we naar de St Jan. waar we de vespers baden. Vervolgens was er de stille bedetocht waarin het Mariabeeld werd meegedragen door de stad. Heel veel mensen namen hieraan deel. Het was een prachtig besluit voor zo´n mooie dag.
We zijn dankbaar dat we met 10 Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika aan deze mooie en wel georganiseerde dag mochten en konden deelnemen.

Willemien van Berkel


Goed nieuws van Afrikaanse jongeren

Op 17 april 2009 gingen zes Missiezusters van O.L. Afrika in Eindhoven naar een theatervoorstelling van 18 voormalige Kenyaanse straatjongeren uit de sloppenwijken van Nairobi.

De en Italiaanse regisseur, Marco Baliani, die de
sloppenwijken in Nairobi bezocht was zo onder de indruk
van hun leven op straat en slapen tussen de vuilnishopen,
dat hij het initiatief nam om met een aantal straatjongeren
professionele theaterproductie te ontwikkelen.

Hij spoorde hen aan, één voor één hun eigen verhaal te
vertellen aan dorpelingen en leeftijdsgenoten op een
creatieve manier, in hun eigen taal, het Swahili, dat
iedereen daar verstaat.

Het is een soort voorlichting over de liefde.
Liefde kan heel mooi zijn en hoeft niet altijd negatieve
gevolgen te hebben.
Liefde vraagt tijd, geduld, vertrouwen.
Liefde moet een kans krijgen om te groeien, om zichzelf te
ontplooien in geven en delen. Er zijn voor elkaar.

Met veel mimiek en gebaren werd dit uitgedrukt.

Mede door hulp van Amref Flying Doctors hebben deze jongens en meisjes laten zien dat je met deze hulp en zelfdiscipline weer een waardig mens kunt worden en zijn.
De acteurs hebben het straatleven inmiddels achter zich kunnen laten, ze zijn weer naar school of aan het werk gegaan.

Dank zij dit project, is het meer dan 1200 kinderen gelukt weer in een echt huis te wonen en naar school te gaan of te werken.

Onze kroonprins en prinses Maxima woonden de eerste voorstelling in Amsterdam bij. Prins Willem Alexander is beschermheer van Amref Flying Doctors.

Wilma Hoitink