Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

MiniNieuwsbrief Witte Zusters, no. 05 september 2009

donderdag 17 september 2009 door Webmaster

MINI NIEUWSBRIEF No. 5, september 2009


Vredesweek 19 - 27 september 2009.

NAAR EEN KLIMAAT VAN VREDE

Waar denken we aan als we praten over een klimaat van vrede ?

Er is een “missionair aspect”: van Christus getuigen door werken van gerechtigheid, van vrede en van ontwikkeling, behoort tot de Evangelisatie, want Jezus Christus, Die ons liefheeft, is begaan met de hele mens. ( caritas in veritate).

Gemeenschap: Een klimaat van vrede is het geheel van relevante opvattingen, houdingen
en gedragingen in een gemeenschap,die het mogelijk maken te werken aan vrede.
(vredeskrant 2009)

Dragen wij ook een verantwoordelijkheid op deze weg naar een klimaat van vrede? Misschien om over na te denken in de vredesweek……..?

Wereld vrededag 2010


 
 
Als je een klimaat van vrede wilt scheppen, bewaar dan de schepping !!!


 

 (Paus Benedictus XVI )

 Vrede en alle goeds !


DANK VOOR DE JAARVERSLAGEN

Van harte wil ik de communiteiten danken voor de jaarverslagen. Ik heb met veel interesse gelezen wat jullie als communiteit heeft verenigd en welke gebeurtenissen jullie op een speciale manier hebben geraakt gedurende het afgelopen jaar.
Nogmaals veel dank…

Jeanne


JUBILEUMDAG 14 AUGUSTUS 2009

Zoals gewoonlijk hebben wij op deze dag weer eens de bloemetjes buiten gezet om gezamenlijk als Witte Zusters ons familiefeest te vieren rond Maria, als de opgenomen Koningin in de Hemel en heel bijzonder natuurlijk rond onze 14 jubilaressen van dit jaar. Samen ook in feestvreugde verenigd met onze 2 gouden jubilaressen die nog in Afrika zijn, Zr Johanna van Oostrum in Bukavu, Congo en Zr Anne Katrien in Kigali, Rwanda.

Zr. Piluca en Zr. Gertrud

Een zon overgoten morgen lag voor ons toen de deuren van de MOLENWIEK wijd en gastvrij open stonden om de eerste zusters te verwelkomen. Al gauw was het huis overvol!
Met koffie en een lekker stukje gebak, samen met het ontmoeten van vele medezusters, kwam iedereen al vlug in de goede stemming.
Dit jaar hadden we twee bijzondere gasten in ons midden, nl. Zr. Piluca, onze algemene overste uit Rome en Zr. Gertrud, onze provinciale overste uit Duitsland.
We voelden ons zeer vereerd met dit hoge bezoek. Hun aanwezigheid verhoogde de feestvreugde en maakte deze dag tot een heel bijzondere.

Het hoogtepunt van deze feestdag was wel de Eucharistieviering die met veel zorg en inzet was voorbereid door de jubilaressen. Ook de kapel zelf was met veel smaak en zorg versierd met prachtige witte bloemen. De voorganger was zoals gewoonlijk de ons allen zo welbekende Witte Pater Frits van Asten.

Zr. Jeanne Simons en pater Frits van Asten in de kapel

In zijn inleidend woordje maakte hij ons er op attent dat we in ons ouder worden nog steeds op weg zijn naar onze eigenlijke geboorte n.l de ontmoeting met God. “Nu is het de tijd”, zo zei hij, ”om alle maskers af te zetten om zo steeds meer en meer de persoon te worden die God voor ogen had toen Hij ons schiep. Aan dit groeiproces meewerken is een opgave voor elke dag”.

De overweging was verzorgd en uitgesproken door de gouden jubilaresse Zr. Truus Bos. Zij stelde Maria als voorbeeld van de eerste “echte” persoon en als vrouw geheel naar God gekeerd in een “ja” woord zonder einde.
Dankbaar ook voor onze missionarisroeping die nu meer en meer gestalte moet krijgen vanuit een actief gegeven leven naar een meer actieve passiviteit. Dit vraagt een voortdurende houding van ontvangen, geven en weer loslaten. Zo is onze missie nooit ten einde omdat God nog steeds werkt in en door ons, in ieders eigen situatie en leefwereld. Genietend en bewonderend mogen we aanschouwen hoe God alles tot voltooiing zal brengen.
Deze mooie viering werd opgeluisterd door aangepaste liederen onder de geanimeerde leiding van Zr Beatrijs ten Hagen.

Na afloop werden we allen uitgenodigd naar de grote Broeder van Oirschotzaal van Molenweide te gaan, met natuurlijk de jubilaressen voorop. Daar werd het feestlied gezongen, gecomponeerd door Zr. Beatrijs met voor iedere jubilaresse een korte toepasselijke tekst als een kwinkslag naar haar leven.
Daarna waren we toe om de inwendige mens te versterken. Een gezamenlijke lunch was zeer verzorgd en aantrekkelijk opgesteld door het keuken personeel.
De koude en warme gerechten vielen erg in de smaak en er werd door iedereen een dankbaar gebruik van gemaakt.

Afscheid van Zr. Gertrud Glotzbach

Op het einde van de maaltijd ging de aandacht naar Zr. Gertrud Glotzbach die als provinciale overste binnenkort haar mandaat zal beëindigen. Onze dank werd vertolkt door een toepasselijk lied en een oprecht dankwoord van Zr. Jeanne Simons. Ook een cadeau werd niet vergeten! Een replica van de “erwtenman” van de St. Jan in den Bosch werd haar aangeboden.
 

Het feestlied wordt gezongen.


 

Hierna volgde een korte toespraak van onze algemene overste, Zr. Piluca. In het kort deelde ze met ons wat haar bezig houdt: lief en leed in de Congregatie; haar zorg voor het groeiende aantal Afrikaanse leden, hun toekomstige vorming en werkzaamheden.
Met een slotwoord van de heer Metz, directeur van Molenweide, werd dit gedeelte van de dag afgesloten. Hierna was er nog wat tijd om elkaar te ontmoeten. Samengekomen weer in de grote zaal voor een kopje thee of een drankje, werd hierna met een kort gebed en het Sancta Maria, deze mooie dag besloten.

Willemien van Berkel


WOORDEN VAN DANK

Door middel van deze nieuwsbrief danken alle jubilaressen voor jullie gebeden, felicitaties en presentjes die zij van jullie mochten ontvangen. Dit meeleven hebben zij allen heel erg gewaardeerd.

Ook Josi Froitzheim dankt vanuit Duitsland alle Nederlandse zusters die haar feliciteerden met haar 50 jarig jubileum.

Gertrud Glotzbach dankt, ook in naam van Piluca, voor de fijne dagen die zij met alle zusters in Nederland hebben doorgebracht.


OVERLEDEN FAMILIELEDEN

 28 mei een broer van Rosalia ( dhr. W. Schoorl )
 14 juni een broer van Catrien Boonman ( de heer P. Boonman )
 18 juni een tante van Betsy Rijkers ( mw. Kooijmans – Strijbos )
 27 juni een schoonzus van Riek Freijse ( mw. F. Freijse – van Beurden )
 12 juli een broer van Anne van den Oudenrijn ( dhr. h. van den Oudenrijn in Australië )
 15 juli een broer van Johanna van Oostrum ( dhr. A, van Oostrum in Canada )
 27 juli een broer van Toos van Kaam ( dhr. H. van Kaam )
 30 juli een schoonzus van Rosalia ( mw. W. Schoorl – Verkerk )
 03 september de zus van Elisabeth Nederpelt in Australië ( mw. C. Vijverberg – Nederpelt )
 09 september de zwager van Blien Veldman ( dhr. H. Smeding )
 10 september de jongste broer van Rosalia (dhr. C. Schoorl) op vakantie in Praag verongelukt.

Laten we deze overledenen in ons gebed gedenken en bidden voor de familieleden hen veel sterkte wensend.


ANDER NIEUWS

Op 1 juli heeft Johanna van der Heijden de taak als regionale econome overgenomen van Bep van Grieken. We danken Bep voor zoveel jaren van inzet voor onze regio en wensen Johanna sterkte toe voor deze veel omvattende taak.

Anna Brigitta schijft dat ze op 2 september goed is aangekomen in Mwanza.Ze schrijft : ”Veel groeten aan alle zusters en veel dank voor alles“.

Truus Bos is benoemd voor Eindhoven. Op 17 september gaat zij haar intrek nemen in Klooster Terhaghe, kamer 128. Haar telefoonnummer is 040 – 2140 148.
Wij wensen Truus heel veel sterkte met het afscheid nemen van Molenwiek en van zoveel kennissen en vrienden in Boxtel en hopen dat ze gauw in Eindhoven mag wennen.

Bezoek van Father Lasislaus Bahali

Op 10 september mocht Betsy Rijkers Father Ladislaus Bahali uit Tanzania verwelkomen.
De MOV groep in Stiphout, nodigde Ladislaus uit om op 19 september, samen met hen het 50 jarig professiefeest van Betsy Rijkers te vieren in de parochie in Stiphout. Dit geeft dus een extra tintje aan Betsy´s feest daar zij hem goed kent vanuit Tanzania.
Betsy zal hem vergezellen gedurende zijn aanwezigheid in Nederland. De M.O.V. in Stiphout willen graag met hem kennis maken daar zij een goede band hebben met Ladislaus Bahali en enkele projecten van hem financiert in het bisdom Singida. Zij zullen samen de scholen bezoeken en iets vertellen over het waterproject waar hij mee bezig is. Zij willen daarmee de kinderen aanmoedigen om sponsors te zoeken voor de afstandsloop op 29 september.

Retraite 2010

In de planning voor 2010 kunnen jullie alvast rekening houden met de jaarlijkse retraite die voor onze regio is georganiseerd van 4 -10 juli in Helvoirt geleid door de Witte Pater Luc Lefief uit Belgie.Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2281 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen MiniNieuwsbrieven Witte Zusters   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0