Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Brief van Keniaanse Bisschoppen.

woensdag 2 januari 2008 door Webmaster

BRIEF VAN DE BISSCHOPSCONFERENTIE VAN KENIA.
“MIJN VREDE GEEF IK U”.

Aan onze dierbare Kenianen.

Moge de vrede van onze heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest met u zijn.

“Wij, de bisschoppen van Kenia, willen ons met diepe bezorgdheid richten tot al onze christenen en tot Kenianen in het algemeen op dit kritische en cruciale ogenblik van ons land. Wij zijn met diepe smart en bezorgdheid getuige geweest van de uitbraak van geweld en de afbraak van wet en orde, welke geleid hebben tot talloze doden, verwondingen en de vernieling van eigendom, die angst en hulpeloosheid te weeg bracht en leidde tot de vlucht van velen van hun woonplaatsen.

Wij willen een hartstochtelijk beroep doen op alle Kenianen, mannen en vrouwen, oud en jong, van alle politieke partijen en van elke levenswandel, om zich te onthouden van geweld en van zinloos doden van broeders en zusters. Kenia is ons allen dierbaar. Kenia, dat zijn we samen! Het is tijd om stil te staan en na te denken over onze daden.
Wij hebben al deze jaren samengeleefd als broeders en zusters. Er is daarom voor ons geen reden ons te laten verleiden de vuist op te heffen tegen onze buur omdat zij of hij tot een andere etnische groep of politieke partij behoort.

Het leven is heilig! Wij behoren allen tot de ene familie van God.
Dierbare Kenianen, wij moeten allen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het vreedzame samenleven in ons land.

  • (a) Laat wij ons onthouden van alle gewelddadig, vernielend en verdelend gedrag en
    commentaar;
    Mater Christi van Heeswijk-liturgie
  • (b) Weigeren we deel te nemen aan enige vorm van vernieling, plundering of heling van gestolen goed;
  • (c) Denkt niet dat u machteloos bent. U kunt iets doen. Praat met verwanten, vrienden, buren, mensen die U kent om de huidige situatie te kunnen verbeteren;
  • (d) Moedigt iedereen, die betrokken is in of zich wil lanceren in vernielingen, aan ermee te stoppen;
  • (e) In deze tijd van verschrikkelijke nood wees bereid om basisgoederen als eten, onderdak en water met mensen te delen die in een grotere nood verkeren dan wij zelf;
  • (f) Wij dringen er bijzonder bij onze jeugd op aan zich niet te laten verleiden geweld te gaan gebruiken.

Wij zijn de velen nabij, die hun geliefden hebben verloren in deze schermutselingen. We troosten u en bidden voor u dat u vrede mag vinden in uw harten. Wij leven ook mee met degenen die gewond zijn, misbruikt en verdreven, we zijn met u op weg in deze moeilijke ogenblikken.
Nogmaals bieden wij onze bemiddeling aan in deze moeilijke crisis. Wij dringen er speciaal bij onze priesters en religieuzen in onze parochies en religieuze communiteiten op aan om gerechtigheid, vrede en solidariteit zoveel als kan mogelijk te maken voor degenen die nu lijden hebben te verduren.

Tenslotte roepen we alle Kenianen op hun toevlucht te zoeken tot gebed voor vrede en speciale gebedsbijeenkomsten te organiseren in onze kerken waar dat mogelijk is.

Ondertekend op 2 januari 2008 door Kardinaal John Njue, de 2 aartsbisschoppen en 21 bisschoppen van Kenia.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1790 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Kenia   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0