Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pauselijke gebedsintenties voor het jaar 2009.

woensdag 4 maart 2009 door Carol Vismans, m.afr.

Januari 2009.
Dat het gezin steeds meer een plaats van vorming in liefde,
van persoonlijke groei en van geloofsoverdracht mag zijn.

Februari 2009.
Dat de herders van de kerk zich altijd laten leiden door de heilige Geest
bij hun onderricht en dienstverlening aan Gods volk.

Maart 2009.
Dat de rol van de vrouw in alle landen van de wereld meer
geapprecieerd en gewaardeerd mag worden.

April 2009.
Dat de Heer het werk van de landbouwers mag zegenen met een overvloedige oogst
en de rijkere volkeren gevoelig mag maken voor het drama van de honger in de wereld.

Mei 2009.
Dat de lekengelovigen en de christengemeenschappen zich verantwoordelijk mogen weten
voor het bevorderen van roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Juni 2009.
Dat de internationale aandacht voor de armere landen mag leiden tot meer concrete hulp,
in het bijzonder door kwijtschelding van de drukkende buitenlandse schuldenlasten.

Juli 2009.
Dat de christenen in het Midden-Oosten hun geloof mogen beleven in volle vrijheid,
en een instrument mogen zijn van vrede en verzoening.

Augustus 2009.
Dat de publieke opinie meer aandacht mag geven aan het probleem van miljoenen migranten en vluchtelingen, en dat er concrete oplossingen gevonden mogen worden
voor hun vaak tragische situatie.

September 2009.
Dat het Woord van God meer bekend, verwelkomd en beleefd mag worden
als bron van vrijheid en vreugde.

Oktober 2009.
Dat de zondag beleefd mag worden als de dag waarop de christenen bijeenkomen
om de verrezen Heer te vieren door hun deelname aan de Eucharistie.

November 2009.
Dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder degenen die verantwoordelijkheid dragen
op politiek en economisch terrein, in hun ijver voor het behoud van de schepping nooit verzwakken.

December 2009.
Dat de kinderen gerespecteerd en bemind mogen worden
en nooit slachtoffer van misbruik worden in welke vorm dan ook.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1532 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0