Homepagina > Nederland > Gebedsintenties > Gebedsintentie februari 2009.

Gebedsintentie februari 2009.

woensdag 4 maart 2009, door Carol Vismans, m.afr.

GEBEDSINTENTIES FEBRUARI 2009


Februari 2009.
Dat de herders van de kerk zich altijd laten leiden door de heilige Geest
bij hun onderricht en dienstverlening aan Gods volk.

*Algemene intentie: Voor de zieken, vooral de armsten onder hen: dat zij diep menselijke aandacht en medische zorg ontvangen.

*Speciale missie-intentie: Dat Christus verkondigd mag worden tot de uiteinden der aarde.


2.2: Feest van de ONTMOETING en dag van het religieuze Godgewijde leven

* Dat de Maagd die haar Kind in de tempel opdraagt allen mag helpen die zich, zoals Jezus – trouw tot het uiterste, tot de dood – aan het Werk van God hebben gewijd.

* Dat al de priesters die op 2 Februari gewijd werden, dankbaar mogen blijven voor hun uitverkiezing..

* Dat wij die zoveel eenvoudige – armen,– hebben mogen ontmoeten, God danken dat wij door hen rijker zijn geworden

* Voor de oudere missionarissen: dat zij graag in Gods aanwezigheid vertoeven, zijn besluiten aanbidden en zich op de uiteindelijke ontmoeting in vrede en overgave voorbereiden.

* Dat men in Afrika zoals gebruikelijk de oudere mensen in ere houdt; dat zij niet op hun beurt, met de weeskinderen, de slachtoffers worden van onophoudelijke oorlogen en van de niemand ontziende AIDS-plaag.

* Dat ouders niet ophouden te bidden en voor hun kinderen beeld van God mogen zijn.

6.2: Internationale dag van ‘nul-tolerantie’ voor seksuele verminking: (Addis-Abeba-verdrag 7.2.2003)

* dat de verantwoordelijke instanties doeltreffend seksuele verminking op meisjes en vrouwen om welke ‘traditionele’ of andere redenen ook bestrijden.

* Voor de Afrikaanse meisjes die ontvoerd en verplicht werden seksslavinnen te worden: dat zij een waardige plaats in de gemeenschap hervinden.

* Voor de 40.000 verkrachte en verminkte vrouwen in Oost-Congo en in Darfur: dat die militaire ‘strategie’ mag stoppen en de daders berecht zullen worden.

VASTEN-TIJD:

* Dat Gods genade ons verlost van alles wat ons bezwaart, vooral de zonde die ons van Hem en onze broers en zusters verwijdert.

* Dat wij de ogen op Jezus gericht houden, onze Redder en enige volhoudende kracht in de beproeving.

* Dat wij deze gunstige tijd tot bekering niet verspillen en dat de vasten ons ontvankelijk maakt voor Gods onnoemelijke liefde en meer opent voor de anderen.

* Dat wij in deze tijden van geweld en onnoemelijke wreedheden instrumenten van barmhartigheid en vrede worden.

* Dat na een heel leven gewijd aan de missie niemand van ons iets van zijn enthousiaste en blijde gave aan Christus en Afrika mogen terugnemen.

* Dat wij elkaar ondersteunen om te weerstaan aan ontmoediging of vermoeidheid.

* Dat allen die “ja” hebben gezegd aan de roep van God in dienst van de anderen altijd tot grote edelmoedigheid worden gedreven.

* Dat alle christenen deze sterke tijd beleven door het kwade te overwinnen door het goede te doen, vooral op het vlak van rechtvaardige vrede en alles wat die bevordert.

* Dat deze vastentijd ons helpt terug te keren tot het essentiële terwijl wij ons van alle onbenullige bijkomstigheden ontdoen en elke wraakroepende verspilling vermijden.

* Dat Afrika en de Derde Wereld in het algemeen niet het stort van de verspilzucht van de rijken worden.

* Voor een redelijk en deskundig gebruik van de grondstoffen die aan allen toebehoren.

11.2: O.-L.-Vrouw van Lourdes – 150 jaar geleden

* Voor de lichamelijke en geesteszieken, de gehandicapte mensen: dat de Maagd Maria hen moge brengen bij hem die hen uitnodigt: “Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt.”

* Voor de priesters pelgrimsbegeleiders en alle medische verzorgers, en de vele vrijwilligers.

* Voor de naaste families die hun zieken dag na dag verzorgen als "vanzelfsprekend" en voor hun bemoedigende vrienden.

* Voor de pastorale werk(st)ers die aan zieken alle mogelijke steun bieden, materieel, moreel en spiritueel, in verbondenheid met Christus, de Heiland.

* Voor Afrika, halfdood langs de kant van de weg met zijn ontelbare AIDS-zieken, melaatsen, ge-brekkigen, tuberculose en malarialijders, zijn verplaatste personen, vluchtelingen en verwaarloosden.

* Dat de schandalige wapenhandel moge ophouden .

* Voor de 11 miljoen AIDS-weeskinderen in Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Zimbabwe en de 30% HIV-besmette kinderen.

* Dat in de strijd tegen AIDS het financieel belang niet primeert op de bescherming van het leven.

* "Ik kan alles door de kracht van die mij sterk maakt". Dat de Eucharistie ons wapent in de strijd tegen de bekoring. maar degelijk voorbereid door een burgerlijke en verkiezingsopvoeding.

* Voor de verkiezingen in de Republiek Congo (Kinshasa): dat ze niet worden uitgesteld

(15.2:) "Voor alles het gebed" (Kard.Lavigerie) Het essentiële

* Voor alle missionarissen dat zij groeien in authentieke verinnerlijking en elkaar steunen in hun verlangen van God.

* Voor de catechumenen die zich op hun komende doopsel voorbereiden: dat zij helemaal aan Christus toebehoren en hun jonge vurigheid meedelen aan hun gemeenschappen.

18.2: H. Bernadette

* Dat het “kleine meisje van Lourdes” ons meer nederigheid en natuurlijke gehoorzaamheid moge leren om eenvoudig en open Gods roepstem te herkennen.

* Dat wij ouder wordend nooit de ‘gehoorzaamheid van het geloof’ verliezen .

19.2: Dag voor bevrijding van gegijzelden.
Voor de onschuldig gegijzelden waarover men zonder nieuws blijft. Dat zij in vrijheid worden terug-gegeven aan hun geliefden. Dat men blijft volhouden hen vrij te krijgen.

Dat wij Gods gaven in ons verlevendigen, en tekenen van heil en bevrijding voor anderen mogen worden.

* Dat wij bereid zijn de lasten van anderen mee te dragen.

* Dat wij dankbaar mogen zijn voor de hulp die ons geboden wordt door anderen.

* Voor hen die verbitterd zijn, dat zij de vrede mogen hervinden voor zichzelf

* Dat de missionaire familie “Donum Dei” (= T.M. of Missionaire Werksters) Jezus’ ontmoetingen aan de put van Jakob kan herhalen en allen brengen tot Christus, het Levend Water.