Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Zef Kuppens overleden.

maandag 31 augustus 2015 door Webmaster


In medeleven en dankbare herinnering

delen wij U mede dat

Pater Peter Jozef
Zef Kuppens,

Missionaris van Afrika
- Witte Pater,

op 29 augustus 2015 te Heythuysen
is overleden.


_


Zef werd geboren op 6 juli 1933 in Grathem (Limburg). Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van St. Charles bij Boxtel, Thibar en Carthago (in Tunesië), waar hij zich op 26 juni 1959 door een missionaris eed verbond aan onze Sociëteit. Hij werd gewijd op 2 februari 1960 te Tilburg.
Zef is een neef van onze medebroeders Sjef en Jos Kuppens. Alle drie hebben zij een roepnaam van hun voorvader Jozef. Een broer was priester van het bisdom.
Zef had een gezond oordeel, was nuchter, een rustige methodische werker, die wist wat hij wilde en er dan achteraan ging. Hij was goed van aard, steeds bereid een dienst te verlenen. Hij trad niet graag op de voorgrond, maar was zeer soepel in de omgang.

Oktober 1960 vertrok hij naar het Sahel-land Mali. Hij ging de voornaamste taal en cultuur van het land, het Bambara leren in Faladyè, waar hij ook op een praktische wijze ingeleid werd in het pastorale werk. Daar was ook een Vormingscentrum voor Catechisten, dat toen al geleid werd door een Malinese bisdom-priester. Maart 1961 ging hij naar het bisdom (toen nog “prefectuur”) Kayes, de parochie Guené-Goré, en begon er met het leren van de plaatselijke taal en cultuur Malinkè, gelukkig nauw verwant aan het Bambara. Hij moest er wennen aan het erg warme klimaat. De parochie bestond pas 10 jaar; er waren 60 Katholieken en even zoveel geloofsleerlingen, voor dat land toen “behoorlijk veel”! Hij was er met een Franse en een Belgische medebroeder, en 4 Malinese Zusters. Zij hadden een schooltje met 3 klassen. Een Broeder was 65 km verderop een centrum aan het oprichten voor een nieuwe parochie. Zef zorgde naast het pastorale werk ook voor de materiële zaken van hun gemeenschap, en had een goede groentetuin met gratis zaaigoed van een Limburgse relatie. De bevolking was er niet erg wilskrachtig; taalkundig kwam dat tot uiting in het feit dat zij één woord hadden voor zowel “willen” als voor “houden van”. Van de doopleerlingen konden er maar weinigen gedoopt worden, omdat jongeren zich vaak moesten terugtrekken, daar de ouderlingen van het volk het er nog niet mee eens waren dat hun zoon of dochter zich verplichte tot een monogaam huwelijk. In 1964 begonnen zij met bijeenkomsten met Catechisten en Onderwijzers, elke 14 dagen bij een van hen thuis; daar werd over van alles gesproken.

Augustus 1966 werd hij pastoor in de parochie Sagabari, en in januari 1976 pastoor in de parochie Kakoulou. Zijn regionale overste schreef in januari 1972: “Zef werkt zonder veel tam-tam, maar gedegen. Hij wordt gewaardeerd in de gemeenschap”. Een volgende regionale overste voegde er in juni 1979 aan toe: “Zef heeft een heel goed contact met de parochianen”. In 1980 legde een meisje van de parochie haar geloften af als Zuster. Zef’s zorg ging ook uit naar de gezondheidszorg, het onderwijs, en irrigatievelden. Naast al dat werk werd Zef in november 1979 benoemd als Coördinator voor Ontwikkelingssamenwerking voor het bisdom. Het ging om waterputten graven, een ziekenhuis verder inrichten, een landbouw coöperatie met irrigatie, en dergelijke.

In augustus 1987 ging hij weer naar de parochie Sagabari als pastoor; daarnaast werd hij in die tijd ook lid van de Regionale Raad van de Witte Paters in Mali. Augustus 1994 werd hij pastoor van de parochie Kita. In juli 1997 volgde hij in de hoofdstad Bamako een computer cursus voor beginners, wat we niet gewoon zijn te associëren met een “ontwikkelingsland”!
In Kita had een toenmalige Franse pastoor in de beginjaren 60 een Maria bedevaartsoord gelanceerd, dat uitgegroeid was tot een nationale bedevaart van Mali. Ieder jaar in november kwamen dan duizenden pelgrims die meerdere dagen bleven en voor wie gezorgd moest worden voor onderdak en voeding. De gemeenschap van Kelpen-Oler heeft een Mariabeeld geschonken voor op de Mariaberg te Kita. In 2010 bouwden zij er een kraamkliniek.

September 2008 verhuisde hij naar de parochie Nioro du Sahel, een gebied, groter dan Nederland, aan de grens met Mauritanië. Die parochie is praktisch 100% Moslim, met 210 Katholieken wonend in 4 plaatsen, allen van buiten de streek komende functionarissen, veeteelt- en landbouwconsulenten, handelaren, en seizoenarbeiders. Met hen waren zijn voorgangers op weg gegaan getuigenis gemeenschappen te vormen door hun inzet voor een samenleving, waar gerechtigheid, trouw, en respect voor ieders eigenheid essentieel zijn. Tegenwoordig noemen wij dat “Ontmoeten en in Dialoog gaan”. Zef schreef op 24 maart 2009: “Waar mensen zò met elkaar omgaan, is God aanwezig … Het is een wederzijdse verrijking … Ik ben een tevreden mens op de plek waar ik nu ben”. Dit is helemaal in lijn met een van de prioriteiten van onze Sociëteit van Witte Paters.

Zij hebben nu het vertrouwen gewonnen van de bevolking. Wanneer er een penningmeester nodig is in een organisatie of club, wordt er een Katholiek lid voor gevraagd, omdat die verondersteld wordt minder corrupt te zijn. Hetzelfde bij toezicht op verkiezingen. Naast het weinige pastorale werk voor de Katholieken hielden de 3 priesters zich bezig met gemeenschap opbouwende activiteiten voor iedere belangstellende zoals: computer lessen, bibliotheek, graanmolen, bomen planten, verkoop van groentezaden, een wekelijkse radio uitzending, avondschool. Zef schreef: “Het geeft me veel voldoening wanneer ik zie hoe jonge mensen na een dag hard werken komen leren lezen, schrijven, rekenen, en Frans”. Zij doopten er niet vaak, maar ervaarden wel dat het “Rijk van God”, die ene familie van broers en zussen, onder hen aan het groeien was.

De laatste jaren werd de hoge temperatuur tijdens het warme seizoen te zwaar voor Zef, en kwam hij in die periode jaarlijks naar Nederland. In maart 2014 keerde hij voor goed terug naar Nederland. Na verlof bij zijn familie vestigde hij zich in Heythuysen.
Op 10 juli 2014 werd hij een van de 5 Aanspreekpunten in de gemeenschap van de witte paters in Heythuysen..

Het aspect van Jezus dat hij, zijn hele leven overziend, vooral beleefde was:

“Het Rijk der hemelen gelijkt op gist …”
Mt. 13,33


De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 4 september om 14:00 uur in de parochiekerk Sint Lidwina in de Kerkstraat te Kelpen-Oler; daarna zal hij ten ruste worden gelegd op ons kerkhof, St. Charles, Op Den Bos in Heythuysen.

Namens de familie

mhwkuppens@concepts.nl
Korenmolen 1
6003 BJ Weert

Namens de Witte Paters

Pater Wim Wouters w.p.
Sector gedelegeerde
Modestusstraat 20
5101 BP Dongen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1051 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2015.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0