Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Broeder Harrie van de Riet overleden.

zaterdag 18 mei 2013 door Webmaster
_
Dongen 14 mei 2013,
Dankbaar gedenken we

Broeder
Harrie van de Riet
(Henricus Johannes Maria)

Missionaris van Afrika

- Witte Pater -

Hij overleed op
13 mei 2013.

_

Harrie werd geboren op 11 januari 1936 te Etten. Hij was 2 jaar op het klein seminarie van de Oblaten van Franciscus van Sales. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van St.Charles bij Boxtel en ‘s-Heerenberg, waar hij op 28 januari 1956 de missionariseed aflegde met als Broedernaam Alex. Zijn hele leven had hij last van pijnlijke voeten; hij werd er aan geopereerd, maar het mocht niet baten. Daardoor kon hij ook niet naar Afrika. In Nederland voelde hij zich bewust “missionaris van Afrika”.
Harrie was goed van aard. Na de operatie van februari 1956 moest hij maandenlang in zijn kamer blijven. Hij was toen een voorbeeld van geduld; hij klaagde zelden en bleef opgewekt. Hij was een doorzetter en iemand die op de details lette, steeds bereid een dienst te verlenen. Hij zag wat er gedaan moest worden en deed het dan of organiseerde het samen met anderen. Hij had een opvallend goed geheugen en genoot van zijn pijp.

In ’s-Heerenberg was hij belast met het museum.
In Augustus 1958 werd hij benoemd voor onze prokuur in Rotterdam waar hij de administratie verzorgde voor het propaganda werk. Daar studeerde hij tussendoor voor het Praktijk Diploma Boekhouden en behaalde het. Zijn hele leven kon je daar het resultaat van merken.

Juli 1962 werd hij Assistent Provinciaal Econoom en deed dat met zijn gekende toewijding en nauwgezetheid. In die jaren heeft hij met veel moeite via-via gedaan gekregen dat ook Nederlandse medebroeders in het buitenland in het AOW systeem opgenomen konden worden. Het ministerie vond dat dit alleen gold voor ingezetenen. De toenmalige provinciaal
en het algemeen bestuur vonden aanvankelijk de inkoopsom en de premies te hoog.

Vanaf 1967 kreeg hij weer last van zijn voeten: elke morgen deed hij speciale oefeningen.

Daarbij was hij in de jaren 70 was hij jarenlang voorzitter van de MOV groepen in het dekenaat. Hun beleid was niet zozeer geld inzamelen als wel een nieuwe missie mentaliteit aankweken, waarden zoals wederzijds respect en van elkaar leren. Daarvoor hadden zij maandelijks een informatie bijeenkomst, waar zij vaak een spreker van buiten voor uitnodigden. Hij streefde er naar om via die groepen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hij was nauw betrokken bij de Wereldwinkel.

Ook leverde hij zijn bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse ziekendagen en richtte hij een cabaret groep op om bejaarden in tehuizen te vermaken, TIO genaamd: Talent In Overvloed ! Een groep van 9 jongeren die sketches en liedjes maakten en voordroegen, 8 jaren lang.

Vanaf 1975 speelde hij jaarlijks voor Sinterklaas in Lennisheuvel, voor méér dan 15 jaren.
Van 1980-1990 was hij leider van de cursus ‘Wereldwijs’ en trainde hij verschillende groepen in Boxtel, Oss, Den Bosch en Eindhoven. Minstens 5 cursisten gingen voor jaren naar de zgn. Derde Wereld, allen naar Afrika. En Harrie merkte op: Zo zie je onze invloed als Missionarissen van Afrika.
In zijn Boxtel tijd zette hij ook een grote volière op met veel verschillende vogeltjes. Dat en de siertuin was zijn lust en zijn leven.

In 1977 kreeg hij de kans om een studiereis in Afrika te maken. Hij schreef op 14-9-1977: “Tot heden elke dag op safari geweest, sta van alles versteld omdat alles anders is dan ik me voorstelde. Ik ervaar steeds weer dat de WP één grote familie is”.

Hij nam de volledige administratie van het Afrika Steunfonds over van Albert van der Pol. Hij deed dat werk zeer bewust vanuit zijn begaan zijn met Afrika. Hele dagen per maand was hij daar druk mee bezig, vooral met het steeds weer wijzigen van het adressenbestand.

Op 16-2-1991 werd hij benoemd tot Econoom van ons Klooster Bejaarden Oord (KBO) St.Charles te Heythuysen. Op 1-4-1991 werd de funktie van Overste en Directeur gesplitst;
Gerard Smulders werd de Overste van de huisgemeenschap en Harrie bleef de Econoom en werd daarbij de Directeur van de KBO. Hij had een uitstekende verhouding met de medewerkers, en bleef zich verdiepen in de steeds weer wijzigende wetgeving.

Zijn nauwgezetheid werd niet door alle medebroeders even hoog gewaardeerd, maar hij bleef werken naar eer en geweten. Januari 2001 zei de Provinciaal in een homilie over de “talenten” bij gelegenheid van de 65e verjaardag van Harrie: “Een leven in kantoren vol kasboeken, telmachines, kluizen, telmachines, rekeningen, klappers en computers. Hij had zich gemakkelijk binnen de vier muren van zijn kantoor kunnen verschansen. (…). Ofschoon verhinderd ooit naar Afrika te vertrekken, was zijn belangstelling niet die van een boekhouder maar die van een missionaris, wereldwijd en gemotiveerd door zorg. Zorg als missie”.

Op 3-7-2001 werd hij gedecoreerd als lid van de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de gemeenschap buitenshuis. Op 1-10-2001 overhandigde hij zijn functie aan zijn opvolger en op 5-4-2003 verhuisde hij naar Dongen.
Hij legde zich geheel toe op het werk van het Afrika Steunfonds en op de grote siertuin.
Op 1-2-2005 werd hij daarbij gekozen als Overste van de gemeenschap en werd hij lid van de Provinciale (later Sector) Raad. Beide taken vervulde hij met grote toewijding en voor jaren.
Vooral zwaar was het elk kwartaal maken van beurtlijsten voor deur-telefoon-tafel diensten en het voorgaan in de Eucharistie in huis en bij de Zusters. Hij deed van alles om het gemeenschapsleven te bevorderen, en ging bewust met ieder persoonlijk praten. Hij was veeleisend voor zichzelf en kon dat ook voor anderen zijn.

Door de Provinciale Raad was hij gevraagd de WP Contactpersoon te zijn voor “Jongeren en Missie” en hij bracht daar in de Raad regelmatig een interessant en gedegen verslag van uit.

Van tijd tot tijd werd hij gevraagd deel te nemen in de jaarlijkse Kas Commissie. Zulk soort zaken volgde hij dan met argusogen.
Tussen 2007 en 2010 verzorgde hij de redactie en lay-out van de Schakel en Contactbrief.
Ook daarna bleef hij zorgen voor de verzending er van.

En vanaf juli 2009 was hij de verantwoordelijke voor onze website. Hij werkte nog steeds graag in de siertuin, onderhoud en nieuwe aanplant met veel kleur bijna het hele jaar door. Wel werd het werk hem soms zo zwaar dat hij daarna voor een paar dagen in de lappenmand belandde.
Vanaf de aankomst van Kees Koning in 2010 werd dit werk door Kees overgenomen.

In de loop van 2011 werd het meer en meer duidelijk dat met het ouder worden van de bewoners zij ook meer zorg nodig zouden gaan hebben. Harrie begon een regelmatig overleg met onze Coördinator in Heythuysen, Mevr Hendriks, hoe dat voor Dongen te regelen.

Hij wilde nooit naar de dokter gaan, maar begin 2012 wist men hem toch te overtuigen. Toen bleek dat er problemen waren met zijn hart. Maar, zo bleek op het eind, ook met zijn alvleesklier. Aan die ziekte stierf hij in de vroege ochtend van 13 mei, in het Hospice tegenover het Witte Paters huis in Dongen.

Op zaterdag 18 mei 2013 was er een eucharistie-viering in de kapel van Huize St.Charles, Op de Bos 2, 6093 NC Heythuysen om Harrie te gedenken, waarna we hem aldaar te ruste legden op ons kerkhof.

“Welke beheerder is zo trouw en verstandig dat zijn heer hem aanstelt
over het volk om ieder op tijd zijn levensonderhoud te geven?”

Lukas 12,42

Namens de familie van de Riet

Namens de Witte Paters:
Wim Wouters m.afr.
Modestusstraat 50
5101 BP Dongen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1564 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2013.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0