Homepagina > Onze overledenen > Jaar 2013. > Zuster Anna van den Oudenrijn overleden.

Zuster Anna van den Oudenrijn overleden.

donderdag 11 april 2013, door Webmaster

“Ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven”

Joh.11,25_
In dankbaarheid gedenken

wij onze dierbare zus,

schoonzus, tante en

medezuster

Anne van den Oudenrijn

Zr. Paulo

_

Zuster Anne werd geboren op 22 juni 1932 te Jutphaas (Utrecht) en werd lid van de Congregatie van de Missiezusters van O.L.Vrouw van Afrika (Witte Zusters) op 11 februari 1956.
Zij overleed heel vredig, voorzien van het sacrament van de zieken, op 7 april 2013 in Woonzorgcentrum Klooster ‘Terhaghe’ te Eindhoven.

Wij zullen Zr. Anne missen. Zij was een heel vredig iemand, liefdevol, altijd vol aandacht voor ieder die haar mocht ontmoeten. Anne was iemand die altijd beschikbaar was om zich in te zetten voor wat van haar gevraagd werd.

Na haar professie in Esch vertrok zij naar Algiers voor het internationale vormingsjaar. Daarna ging zij naar Engeland om daar de opleiding tot lerares M.O. te gaan volgen, waarna zij in 1963 naar Tanzania vertrok. Na een studie van het Kiswahilie, ging zij les geven aan de leraresopleiding in Ndala. Dit duurde echter maar twee jaar en toen werd zij benoemd als novicemeesteres in Nederland. Ook dit duurde niet lang en in 1969 keerde Anne weer terug naar Tanzania waar zij als leerlingen de seminaristen in Kigoma kreeg.
In 1978 werd zij benoemd tot provinciale overste van de Tanzaniaanse provincie van de congregatie.

Aan het einde van haar mandaat keerde Anne terug naar Nederland waar zij in 1988 weer werd benoemd tot provinciale overste, maar nu van de Nederlandse provincie. Daarna ging zij naar Rome als overste van de grote communiteit in het generalaat. Toen zij weer terug naar Nederland kwam werd zij overste van de communiteit in Esch.
In 2005 werd ons huis in Esch gesloten en was zij toe aan een welverdiende rust. Na enkele jaren in Den Bosch te hebben gewoond mocht zij in 2008 haar intrek nemen in Klooster ‘Terhaghe’ waar zij van een liefdevolle verzorging heeft mogen genieten.

Wij zijn dankbaar voor alles wat Anne voor ons en de Congregatie heeft gedaan. Moge zij nu bij God de rust en vrede vinden welke zij zelf aan zo velen heeft geschonken.

Mede namens de familie van den Oudenrijn,
Missiezusters van O.L.Vrouw van Afrika,
(Witte Zusters)
Achterberghstraat 20
5281 AG Boxtel.

De uitvaartdienst zal worden gehouden in de St. Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, 5281BA te Boxtel, op vrijdag 12 april om 14.00 uur, waarna de begrafenis zal plaats vinden op begraafplaats Munsel, Bosscheweg, te Boxtel. Indien u persoonlijk afscheid wilt nemen van Zr. Anne verzoeken wij u een half uur voor de viering aanwezig te zijn.