Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Sjef Donders overleden.

vrijdag 8 maart 2013 door Webmaster

In medeleven en dankbare herinnering
delen wij U mede dat

Pater Sjef Donders
(Jozef Gerardus)

Missionaris van Afrika

- Witte Pater, -

op 7 maart 2013 is overleden.

_

Sjef werd geboren op 11 maart 1929 te Tilburg. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van Sterksel, ’s-Heerenberg, waar hij zich op 24 juli 1956 door de missionariseed verbond aan onze Sociëteit, en Monteviot, Schotland, waar hij in Galashiels priester werd gewijd op 16 mei 1957.

Hij was iemand met een gezond oordeel en een snelle reactie. Hij hield van het intellectuele werk, las en schreef veel. Hij had de gave iets begrijpelijk uit te leggen; had een creatieve geest die originele vragen stelde en met originele antwoorden kwam. Hij was levendig, een harde werker, doorzetter, geïnteresseerd in zijn medemens, dienstvaardig, en knoopte graag een praatje aan. Iemand die wist wat hij wou en er voor ging.
Zijn broer is onze medebroeder Paul en een overleden broer was Franciscaan.

Sjef ging najaar 1957 naar de Gregorianum Universiteit in Rome filosofie studeren. Vanaf het begin werkte hij met een professor aan zijn afstudeerthesis over het wetenschappelijk-filosofisch gedachtegoed van Teilhard de Chardin. Mei 1959 liet de autoriteit van de universiteit weten dat het thema “inopportuun” was! Zijn studie opende voor hem een nieuwe wereld, visie en zending voor zijn verdere leven. In juni 1960 studeerde hij af en ging filosofie doceren aan ons filosoficum te Esch bij Boxtel. Intussen volgde hij ook een opleiding in journalistiek; ging schrijven en werkte mee aan radio- en televisieprogramma’s. In 1966 ging hij filosofie doceren op het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie (GIT) te Tilburg, en vroeg het generale bestuur hem het algemeen ‘agiornamento kapittel’ van 1967 mee voor te bereiden, waaraan hij als gekozen afgevaardigde door en voor de Nederlandse provincie deelnam.

Hij ging 2 april 1970 naar Kenia met een volle dagtaak op de afdeling Filosofie en Godsdienst- wetenschappen aan de Universiteit van Nairobi, en enkele lessen op het groot seminarie St.Thomas van Aquino, waar het aantal studenten enorm groeide. Sjef was er graag en schreef in 1970: “Ik heb altijd graag les gegeven. Het publiek barst van de belangstelling”. Een jaar later was hij lid van de Nationale Commissie voor Religieuze Opvoeding, werd gevraagd voor enige radiogesprekken, had gemiddeld 3 spreekbeurten per week, en leidde van tijd tot tijd retraites. Commentaar van Sjef: “Ik heb het druk, maar ik kan er nog steeds de dingen bij doen die ik graag doe”.
Half 1971 werd hij waarnemend hoofd van de afdeling en in juli 1973 werd Sjef benoemd om het pastorale team te leiden voor de katholieke gemeenschap. Hij deed dat graag en met verve, zijn preken werden zeer gewaardeerd en veel studenten kwamen voor een gesprek. Die katholieke gemeenschap bestond uit 780 studenten, 10 stafleden, en 1800 personeelsleden en buren. Hij schreef medio september 1973 dat ze van alles aan het organiseren waren, vooral ook om het katholieke leven wat meer diepgang te geven. Hij had intussen al verschillende boeken en artikelen gepubliceerd en was nu bezig om samen met een Keniaanse medewerker het eerste Oost-Afrikaanse Tijdschrift voor Filosofie uit te brengen: “Practice and Thought” (Doen en Denken).

Hij werd in mei 1974 benoemd tot Professor en Hoofd van de afdeling Filosofie en Godsdienstwetenschappen. Hij had toen geen tijd meer om nog op het seminarie les te geven. Hij schreef in 1975: “Het werk hier is verbazend interessant. Niet alleen aan de universiteit zelf, maar ook als studentenpastor. We zijn nu geregeld op de radio met onze kapel; de eredienst wordt zowat helemaal gerund door de studenten”. Hij was gewoonlijk met heel veel zaken tegelijk bezig en typeerde zichzelf in 1977 met: “Het is soms jammer dat je maar één leven te leven hebt”!
In 1977 raakte hij betrokken bij vluchtelingen uit Oeganda, Ethiopië, Zuid-Afrika en Mozambique. Samen met de universiteitsstudenten hielp hij concreet 12 jongeren. Hij schreef: “Ik hoop dat het een beetje een praktische aanvulling geeft aan al het gepreek in de kapel”. Ook gaf hij regelmatig lezingen buitenshuis. Na een grote splitsing van de studieafdeling begin 1980 bleef Sjef aan als professor voor 3 college-uren per week en voltijd pastor. Intussen waren zijn eerste leerlingen mededocenten geworden op de universiteit.

Sjef werd 1 maart 1984 benoemd tot directeur en lid van de raad van bestuur van ‘Afrika Geloof en Gerechtigheid Netwerk’ (AFJN), met standplaats Washington. Het AFJN is een internationaal netwerk met als voornaamste gebied van activiteiten: het opkomen tegen onrecht in Afrika, wat zijn oorzaak heeft in landen buiten Afrika. Het is een dienst van alle missionaire orden en congregaties die in Afrika leven en werken. Wij Witte Paters waren een van de medeoprichters. Door lidorganisaties in Europa en Noord Amerika vertegenwoordigde de katholieke en andere christelijke organisaties in 1984 meer dan 10.000 van hun missionarissen in Afrika.
Iemand typeerde Sjef in die tijd met: “Ik geloof dat je een talent hebt om ontwikkelingen in Afrika op te pikken. Je hebt een gevoeligheid voor het denken en streven van Afrikanen, de waardering ervoor ook. Tegelijk heb je een flair om daarvoor hier aandacht te vinden”.

In 1988 hernieuwde Sjef zijn contract met AFJN niet en ging Fysiologie doceren aan de Washington-faculteit Unie voor Theologie. Deze vroeg hem van tijd tot tijd voor colleges, en daaruit volgde weer dat hij spreekbeurten en cursussen ging geven in de hele VS, maar ook in Afrika, Europa, Azië en Australië. In februari 2004 schreef hij: “Ik heb op het ogenblik een heel interessant leven als emeritus”. Van mei tot eind juli 2008 was hij in Australië als deskundige en tekstschrijver om met zo´n 30 anderen het pausbezoek voor te bereiden aan het land en aan de Wereld Jongeren Dag. Alleen al uit het buitenland verwachtte men 30.000 jongeren.

Zijn hobby’s waren: mensen ontmoeten, lezen, en spreekbeurten voorbereiden. Als wijsgeer bleef hij de wijsheid zoeken voor zichzelf en om door te geven aan anderen. Hij heeft maar liefst 83 boeken geschreven en bleef veel artikelen publiceren.

1 december 2010 kwam hij voor een welverdiende rust van Washington naar Dongen en in augustus 2012 verhuisde hij naar Huize St. Charles te Heythuysen. De moeilijkste verandering in zijn leven was ongetwijfeld: het ervaren van zijn leeftijd en het accepteren van zijn niet meer actief zijn. Maar zowel in Dongen als Heythuysen was hij erg tevreden en dankbaar over de leefgemeenschap, de medewerkers en de goede verzorging.
Sjef overleed enkele dagen na een zware operatie in het academisch ziekenhuis van Maastricht op donderdag 7 maart 2013.

“Waar heeft hij die wijsheid vandaan?”
Mt. 13,54-55

Op woensdag 13 maart 2013 om 14.30 uur was er een Eucharistieviering ten Huize St.Charles - Op de Bos 2 - 6093 NC Heythuysen om hem te gedenken, en hebben we hem daarna te ruste gelegd op ons kerkhof daar.

Familie Donders

Jan Mol
Gedelegeerde Overste Nederland
Modestusstraat 20
5101 BP Dongen


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1357 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2013.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0