Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Willie Burm overleden.

zaterdag 19 januari 2013 door Webmaster

In medeleven en dankbare herinnering
delen wij U mede dat

Pater WILLY BURM
(Willibrordus Carolus Ludovicus)

Missionarissen van Afrika

- Witte Pater -

op 14 januari 2013
te Ouagadougou in Burkina Faso,
plots is overleden.

_

Willy werd geboren op 20 juni 1936 te Hulst. Om missionaris te worden
volgde hij zijn opleiding in onze vormingshuizen te Sterksel, Santpoort,
Boxtel, ’s-Heerenberg en Totteridge (Engeland), waar hij zich op
11 juli 1961 door de Missionariseed verbond aan de Sociëteit.
Hij werd priester gewijd op 29 juni 1962 te Breda. Zijn broer Fons is
priester van het Bisdom Breda.

Willy had een gezond, soms origineel oordeel, was nuchter overkomend, praktisch van aard. Hij had een goed, degelijk karakter; men heeft hem zelden kwaad gezien; hij was toegewijd, een stille en harde werker die zag wat er gedaan moest worden. Tijdens zijn vorming typeerde men hem als “iemand die gemakkelijk teveel van zijn krachten zal vragen”. Iemand voegde er aan toe: “Wellicht enigszins excentriek op een onschadelijke wijze”. Hij verleende graag een dienst.

Na zijn wijding werd hij, zoals hij gevraagd had, benoemd voor een Franstalig land in Afrika. Om na zijn Engelstalige opleiding zijn Frans bij te spijkeren volgde hij de pastorale cursus van 3 maanden in Mours, Frankrijk.
Op 2 december 1962 kwam hij aan in het bisdom Koupéla (Burkina Faso, het vroegere Opper-Volta) en ging naar Guilongou om er de Moore taal en cultuur te leren.
Hij mocht tot zijn overlijden altijd pastoraal werk verrichten in Burkina Faso. In het bisdom Koupéla in de parochies van Goungen, Zorgo, Baskouré, Pouytenga, Baskouré, Bittou en ten slotte weer in zijn eerste parochie van Goungen. Na een sabbatjaar (2000/2001) werd hij benoemd voor de parochie Boulsa in het bisdom Kaya en vanaf augustus 2006 tot zijn overlijden in de parochie Dori en Aribinda in het in 2005 opgerichte bisdom Dori.

In 1970 volgde hij in Rome een cursus Islamologie. Willy vond deze zeer interessant en kwam hem goed te pas bij zijn werk en zijn vele contacten met de moslims.

Eind 1986 kwam Willy naar Nederland vanwege een beenbreuk, waarvoor hij meerdere malen geopereerd moest worden; het herstel duurde heel lang. Intussen volgde hij verschillende cursussen. In augustus 1988 kon hij uiteindelijk terug.

Hij heeft veel brieven geschreven.
Hij schreef bijvoorbeeld in 2004: “Burkina Faso betekent: ‘Land van Rechtschapen Mensen’. Oorlog, vluchten, schieten, zijn zo géén woorden in mijn woordenboek van het leven”.
Na zijn benoeming voor het stadje Dori schreef hij: “Dori, de poort van de woestijn”. Het was bekend geworden als een soort verbanningsoord voor politieke gevangenen en lastige ambtenaren. Velen vragen mij dan ook: “Wat heb jij gedaan om daar benoemd te worden?!
In Dori was Willy dan ook aalmoezenier van een gevangenis met 83 delinquenten. Onder hen had hij 30 geloofsleerlingen. Veel anderen kwamen luisteren. Hij probeerde er ook allen te helpen iets te verdienen door kleren te wassen, een groentetuintje te onderhouden of schapen en geiten te fokken.

Zeer vaak schreef hij in brieven: “Hoe langer je hier bent, hoe interessanter het werk is en hoe gelukkiger ik er bij word”. En: “ Je weet waarvoor je werkt, omdat je geloof hebt en weet dat het zinvol is…. Ik word steeds enthousiaster voor mijn werk”.
Willy was een man van gebed en een echte mensen-mens. Hij was steeds bereid een dienst te bewijzen, vooral aan de minderbedeelden.

Naast het pastoraal werk heeft Willy in elke parochie zeer veel gebouwd: kerkjes, een klooster, medische centra en scholen met stafwoningen en hostels voor leerlingen, bruggen, dammen en liet waterputten dieper uitgraven vanwege de steeds terugkerende droogte. In verschillende centra legde hij zonne-energie-installaties aan en met de dorpsgemeen-schappen plantte hij ongeveer 50.000 bomen.

In zijn werk werd hij goed geholpen door organisaties als Miva, Memisa, Vastenactie en anderen. Verder kreeg hij zeer veel financiële steun van particulieren.

Zijn werk werd door overheden zeer onderkend, zoals blijkt uit de vier decoraties die hij kreeg.
In 1986 de nationale decoratie ‘Medaille voor Verdiensten‘.
In 1989 kwam een chauffeur met een expresbrief voor zijn huisgenoot pater Louis Mauvais. Willy nam die aan. Maar omdat Louis zijn bril niet bij zich had vroeg hij Willy de brief voor te lezen. Het was een verzoek om Willy mee te nemen naar de Nederlandse Ambassade voor een decoratie, zonder het hem te vertellen, want het moest een verrassing zijn… Zo werd Willy op 30 april 1989 ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.
In mei 1995 werd hem door een internationale jury de prijs ‘Aimé Nikiéma voor de Rechten van de mens 1995’ toegekend.
En in november van dat jaar werd Willy benoemd tot ‘Commandeur van de Nationale Orde’, de hoogste onderscheiding van het land.

Vorig jaar mocht hij in grote dankbaarheid zijn gouden priesterfeest vieren hier in Nederland en daarna in Burkina Faso.

Zijn leven en werk overziend kan daar het Zeeuwse motto: “Luctor et emergo” op toegepast worden; te vertalen als “Ik worstel en kom er steeds weer bovenop”.
Al jaren kampte hij met zijn gezondheid. Op 14 januari 2013 is Willy plotseling overleden in het ziekenhuis van Ouagadougou. Hij werd op 19 januari in Ouagadougou (Burkina Faso) begraven.

Namens zijn familie en medebroeders nodig ik U uit deel te nemen aan de eucharistieviering om Willy te herdenken op zaterdag 26 januari 2013 om 14.30 uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas - Dorpstraat 120 - 6093 ED Heythuysen.
Daarna bent U van harte uitgenodigd voor een kop koffie en broodje ten Huize St. Charles - Op de Bos 2 – 6093 NC Heythuysen.

“Wat je aan de minste der mijnen gedaan hebt,
Heb je aan Mij gedaan”.

Mt. 25,40

Familie Burm

Jan Mol. M.Afr.
Gedelegeerde Overste Nederland
Modestusstraat 20
5101 BP Dongen


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1355 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2013.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0