Homepagina > Onze overledenen > Jaar 2013. > Zuster Bep van Kessel overleden.

Zuster Bep van Kessel overleden.

maandag 7 januari 2013, door Webmaster

"Ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven”

Joh.11,25

_
In dankbaarheid gedenken

wij onze dierbare zus,

schoonzus, tante en

medezuster

Bep van Kessel

Zr. José-Marie

_


Zr. Bep werd geboren te Delft op 26 juni 1925 en werd lid van de Congregatie van de Missiezusters van O.L.Vrouw van Afrika (Witte Zusters) op 26 oktober 1952.
Zij overleed op 5 januari in “Verpleeghuis Liduinahof “ te Boxtel.
Uit voorzorg had zij de ziekenzalving reeds eerder ontvangen.

Met zuster Bep verliezen wij een zeer hartelijke, intelligente en zeer bewogen medezuster. Na haar professie vertrok zij naar Algiers voor het internationaal vormingsjaar. Zij was reeds verpleegkundige maar ging naar Engeland voor een opleiding verloskunde. Daarna vertrok zij in 1955 naar het ziekenhuis van Sumve, in Tanzania.. Daarop volgden nog vier jaar werken in de kraamkliniek van Kagondo. Maar haar gezondheid liet te wensen over en Bep kwam in 1962 terug naar Nederland voor een welverdiende rust. In 1964 ging zij naar Nijmegen om er aan de Hogere School voor Verpleegkunde de cursus docent verpleegkunde te volgen.
Met nog meer kennis en bevoegdheden ging Bep weer terug naar Tanzania. Deze keer naar Bugando hospital in Mwanza waaraan een verpleegstersopleiding verbonden was. Bep nam het op zich hen een gedegen vorming te geven.

Maar zij moest om gezondheidsredenen weer terug naar Nederland en zou niet meer terugkeren naar Afrika. Zij werkte achtereenvolgens als docent in de verpleegstersopleiding in Arnhem en Eindhoven, maar haar grootste aandacht ging uit naar de Koerden in Nederland. Zij maakte zichzelf een voorvechtster van hun rechten, woonde tussen hen in en leerde hun taal. Zij hielp hen op allerlei manieren. Ook maakte zij zich sterk voor de rechten van vrouwen en meisjes in Nederland.

In 1997 mocht zij haar intrek nemen in het verzorgingshuis “Beukenstein” te Driebergen, waar zij vele jaren een liefdevolle verzorging mocht ontvangen. In januari 2010 verhuisde Bep naar het verpleeghuis Liduina te Boxtel, waar zij heel liefdevol werd verzorgd.

Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben. Nu mag zij rusten in de vrede van haar Heer.

Mede namens de Familie van Kessel:

Missiezusters van O.L.Vrouw van Afrika,
(Witte Zusters)
Achterberghstraat 20
5281 AB Boxtel.

De uitvaartdienst wordt gehouden in de St.Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20 te Boxtel, op donderdag 10 januari om 14.00 uur, aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op begraafplaats Munsel, Bosscheweg, te Boxtel.

Indien u persoonlijk afscheid wilt nemen van Zr.Bep, verzoeken wij u een half uur voor de viering aanwezig te zijn.