Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Broeder Gerard Groener overleden.

maandag 23 januari 2012 door Webmaster

In medeleven en dankbare herinnering
delen wij U mede dat

Gerard (Gerhardus Johannes Maria) Groener
(Broeder Radboud)

Missionaris van Afrika (Witte Broeder)

op 20 januari 2012 is overleden.

_

Gerard werd geboren op 10 december 1929 te Oldenzaal. Om missionaris te worden ging Gerard eerst naar ons klein-seminarie in Sterksel met de intentie priestermissionaris te worden, maar veranderde na enkele jaren van richting om de opleiding tot broedermissionaris te volgen. Zo zien we hem in onze vormingshuizen in Boxtel en ’s-Heerenberg, waar hij zich op 7 september 1951 door een eed van trouw verbond aan onze Sociëteit als broeder Radboud. Hij koos ‘Radboud’ omdat het de naam was van zijn oom en onze medebroeder, die 6 december 1927 in Maison Carrée overleed.
Gerard had een gezond verstand, was regelmatig en volhardend met verantwoordelijkheidsbesef. Hij was ordelijk en accuraat, soms zelfs te nauwgezet, en kon dan wat onzeker overkomen. Hij deed alles met evenveel toewijding en was steeds bereid een dienst te verlenen. Hij was niet een van de sterksten, maar klaagde niet. Hij volgde twee jaar een opleiding voor het diploma elektricien en in het noviciaat maakte hij zich het slagers- en bakkersvak eigen.
Na zijn eed bleef hij in ’s-Heerenberg als monitor voor de broeders in opleiding en voor de technische dienst. In augustus 1955 ging hij naar ons kleinseminarie Sterksel voor de technische dienst, en in augustus 1956 naar Marienthal in Luxemburg voor een voortgezette technische vorming.
Op 9 juli 1957 kon hij eindelijk naar Afrika, naar het bisdom Mbarara in Oeganda. Hij begon met “véél” parochies te bezoeken en zag dat er veel gedaan kon worden. Hij voorzag het bisdom en parochiecentrum van elektriciteit, als ook de kerk, zusterhuizen en broederhuizen, bijliggende jongens- en meisjesscholen en twee gebouwen voor geloofsleerlingen. In februari 1958 bouwde hij met pater Klep twee huizen, waarvan een voor Kajotters. Ook vroeg de bisschop hem een verdieping op het bisschopshuis te bouwen.
Half januari 1960 ging hij naar Bukinda om er het pas opgerichte parochiecentrum te bouwen met waterleiding en elektriciteit. Hij was er samen met een Canadese medebroeder en een bisdompriester. “Wij kunnen het samen zeer goed vinden”.

In 1961 lag hij twee maanden in het ziekenhuis met een maagzweer. Hij schreef 22 augustus 1961: “Toch ben ik hier heel gelukkig en zou niet willen ruilen”. Vanaf januari 1961 was hij in Makiro voor taalstudie en om er een middelbare school te bouwen. Eind dat jaar was hij weer terug in Mbarara zelf om bij onze medebroeder Antoon Koop (Barsabas) zich verder te bekwamen in het bouwen. Gerard noemde hem: “Een eersteklas leermeester, de beste van het bisdom op het gebied van bouwen”.
In 1962-63 bouwde hij in Nyakishenyi een nieuw parochiecentrum. Hij schreef 7 januari 1963: “Met hun hulp (van de parochianen) hebben we dit huis zo vlug kunnen bouwen”. Zij droegen zelf meer dan de helft van de kosten bij, en droegen al het zand en de bakstenen op hun hoofden naar boven. Ondertussen was hij daar ook begonnen met de bouw van een landbouwschool.

In april 1965 was hij in Ibanda, en de bisschop wilde dat hij samen met onze medebroeder Daan van Berkel zich op de eerste plaats zou bezig houden met alle jeugdbewegingen in de parochie, en op de tweede plaats met materieel werk, o.a. het opknappen van het kerkgebouw.
Toch was de behoefte aan leiding in de bouw en in de technische dienst groter, en we zien Gerard achtereenvolgens in Fort Portal voor garagewerk en elektriciteit, in Gulu voor hetzelfde werk, in Kushanje voor elektriciteit, in Blanda voor waterleiding, in Kabaal voor bouw. Door de druk van het werk en door al die verhuizingen naar nieuwe leefgemeenschappen leefde Gerard onder een flinke spanning. Van 4 april 1975 tot 11 februari 1977 was hij dan ook op ziekteverlof in Nederland.
Weer terug in Oeganda schreef hij 6 maart 1977: “Heerlijk weer thuis te zijn”. Hij was toen in Mutolere voor de technische dienst, vooral het bijhouden van de machinerieën in de mijn, de parochiegebouwen en het ziekenhuis. Hij hield ook een groentetuin bij zodat zij dagelijks volop verse groenten hadden. Van 6 maart 1981 tot 6 februari 1986 was hij weer op ziekteverlof in Nederland.

Toen het wat beter ging werd hij 1 november 1984 econoom van onze gemeenschap in Rotterdam. Hij deed dat met zijn gekende toewijding. In de tweede helft van 1985 vroeg men hem om voor enige maanden naar Nairobi te gaan, om iemand te vervangen en om uit te proberen of zijn gezondheid het leven en werken daar aan zou kunnen. Op het einde daarvan schreef hij 5 oktober 1985: “Heb hier een ongelooflijk mooie tijd gehad”. Hij rondde zijn werk in Rotterdam af en vertrok 6 februari 1986 naar Nairobi. Daar stond een kantoorgebouw met woonappartementen. De Witte Paters hadden het in maart 1983 gekocht en ingericht met gemeenschappelijke ruimten, 2 kantoren en 10 zitslaapkamers. Gerard werd er gastheer en econoom. Hij hield zich ook bezig met de bloementuin rondom het huis en de groentetuin. Hij schreef 9 april 1986: “Ben gelukkig hier, en voel me echt thuis. Het werk is hier ook veel omvattender en je bent met veel meer mensen bezig, en dat vind ik ook al zo fijn”. Hij werkte er 15 jaren met veel plezier; hij ontving en ontmoette er veel medebroeders.

Op 17 mei 2001 kwam hij voor goed naar Nederland en vestigde zich te Heythuysen. Voor enige tijd was hij er koster. In de gemeenschap was hij een meelevend mens. Hij genoot van zijn sigaret en een drankje, vooral wanneer hij dat kon doen op zijn balkonnetje met het mooie uitzicht. Tot het einde toe kon hij goed zingen en was lid van het zangkoor, en nam hij deel aan de groepsgymnastiek.
Vanaf eind 2010 begon hij moeite te krijgen bij het lopen vanwege versleten ruggenwervels en klaagde hij ook vaker van pijn en benauwdheid, hoewel klagen toch niet in zijn aard lag. Plotseling is hij op 20 januari 2012 in zijn appartement aan een hersenbloeding overleden.

Namens zijn familie en medebroeders nodig ik u uit deel te nemen aan de Eucharistieviering om hem te gedenken op woensdag 25 januari om 14.30 uur in de kapel van Huize St. Charles, Op de Bos 2, 6093 NC Heythuysen, en hem daar te ruste te leggen op ons kerkhof.

“Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem,
die draagt véél vrucht”
.
Joh. 15,5

Familie Groener

Gedelegeerde Jan Mol
Modestusstraat 20
5101 AC DONGEN


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1750 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2012.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0