Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Jan van Rest overleden.

dinsdag 22 februari 2011 door Jan Mol M.Afr.

In medeleven en dankbare herinnering
delen wij U mede dat

Pater Jan van Rest,
(Johannes Petrus Josephus)

Missionaris van Afrika
- Witte Pater -

is overleden op 17 februari 2011.

Jan werd geboren op 18 januari 1927 te Schiedam. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van Sterksel, St.Charles bij Boxtel, ’s-Heerenberg en Monteviot, Schotland, waar hij zich op 29 mei 1951 door een missionariseed verbond aan onze Sociëteit. Hij werd er priester gewijd op 31 mei 1952 in de parochiekerk van Galashiels.

Jan had een goed verstand en een gezond oordeel, en was steeds bereid een dienst te verlenen. Hij kon soms te veel zijn eigen weg gaan, kritisch zijn en wat autoritair overkomen. Hij was een goede organisator met oog voor detail, besluitvaardig en kon dan duidelijk het initiatief nemen. Hij ging methodisch te werk en kon iets duidelijk uitleggen. Hij was goed in talen.
Zijn oom was onze medebroeder Adriaan van der Meer. Er is een foto van hen samen, beiden in Witte Paters kledij, toen Jan 4½ jaar oud was! Jan vergezelde hem vlak na zijn wijding op een propagandatournee. Hij schreef: “Ik heb heus méér waardering gekregen voor de propagandisten, die dit zware, ondankbare werk geregeld moeten doen”.

Jan vertrok 17 November 1952 naar het bisdom Wa in Ghana. In de parochie Daffiema leerde hij eerst de taal en kultuur en begon daar zijn pastoraal werk. Die parochie was pas in het begin van dat jaar begonnen, en van de tijdelijke kerk hadden zij een gedeelte ingericht als tijdelijke woning, wat echt behelpen was.
In juni 1954 werd hij benoemd als leraar op het groot seminarie te Tamale. In de weekeinden verleende hij assistentie, soms wel op meer dan 100 km van het seminarie. Na een jaar moest hij dit werk opgeven vanwege een te vaak terugkerende hoofdpijn. Hij werd tijdelijk pastor voor de Navrongo middelbare school. Hij gaf er wekelijks een conferentie aan de Zusters. Vanaf december 1956 deed hij pastoraal werk in de parochie Ko, die bijna 8000 parochianen telde. Ze organiseerden in 1958 een Maria Congres.

Vanaf 1959 werkte Jan voor 2 jaren in de propaganda vanuit Rotterdam. Hij trok van dorp naar stad in het noorden van het land om met plezier lezingen met dia’s te geven en uitleg op missietentoonstellingen.

Jan ging in oktober 1961 terug naar Ghana, waar hij zowel in de parochie in Daffiema en Tumu één jaar pastoraal werk verrichtte. In april 1964 werd hij verantwoordelijk voor de vorming (postulaat en noviciaat) van aankomende leden van de beginnende Ghanese Congregatie van de Broeders van de H. Jozef. Daarnaast trok hij allerlei andere aktiviteiten aan om anderen te helpen en was zo zeer druk bezig. Nadat de Broeders van Maastricht (F.I.C.) in oktober 1965 dat vormingswerk hadden overgenomen, werd Jan benoemd voor de parochie Hamile.

Omdat zware hoofdpijn van tijd tot tijd bleef terugkomen, kwam Jan begin januari 1973 definitief terug naar Nederland. Vanaf maart 1973 tot zijn pensioen in 1992 was hij leraar Godsdienst op de scholengemeenschap Nieuwelant te Schiedam (nu:Maascollege). Geleidelijk aan ontwikkelde hij zijn eigen kursus, aangepast aan het niveau van de leerlingen in de bovenbouw van MAVO-LBO. Na 12 jaren ervaring liet hij die kursus drukken, gaf die de leerlingen in handen om tijdens de lessen in dialoog in te gaan op de tekst. Jan vond het: “plezierig te ervaren dat een vrij groot aantal leerlingen met deze manier van godsdienst geven aanzienlijk beter uit de voeten kon dan met de vroegere methode”. Hij had niet de pretentie alle antwoorden te kennen, maar had de bedoeling met hen verder te praten en denken en op deze manier bij de leerling een proces op gang te brengen van kritisch nadenken. In de lessen Maatschappijleer kwam ook Afrika aan de orde. Dat werkte zó motiverend dat hij met vier leerlingen zijn oud missiegebied heeft bezocht.
Na zijn pensioen gaf Jan nog lange tijd bijles aan leerlingen op het college, in bijna alle vakken, behalve in wiskunde en Duits.
Jan bleef ook steeds jongeren in Ghana helpen in hun studiekosten. Twee jonge vrouwen van hen hebben ook nog in Nederland kunnen studeren. Zij bekleden nu hoge functies in de Ghanese regering.

Tot 1982 assisteerde hij in de weekeinden in de Lidwina parochie in Schiedam; daarna in de Egbertus- en Lambertusparochie in Hoek van Holland en in Heenweg. En vanaf 1986 vierde hij ook drie maal per week eucharistie bij de Broeders van Maastricht op het Marconiplein in Rotterdam.

Al die jaren kwam hij op zon- en feestdagen naar onze gemeenschap in Rotterdam voor een aperitief en een gezamenlijke maaltijd, en zij op haar beurt van tijd tot tijd naar hem. Het was een traditie geworden dat Jan deze gemeenschap uitnodigde op een winterse dag voor een door hemzelf gemaakte stevige erwtensoep met kluif.
Nadat in 1993 ons huis in Rotterdam werd opgeheven nam hij deel aan de regiobijeenkomsten in onze gemeenschap te Leidschendam.

Eind december 2007 verhuisde hij naar Heythuysen en kon daar zijn 80e verjaardag vieren. Hij vroeg of hij nog wat pastoraal werk kon doen; dat verlangde hij echt. Maar hij was erg zwak en bracht zijn tijd door op zijn kamer; zittend, rokend, met een glaasje en de TV steeds aan op de achtergrond. Hij was tevreden met bijna niets en gewend om alleen te zijn.
In de loop van 2010 ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. In de tweede week van februari 2011 werd hij opgenomen in het ziekenhuis te Weert, waar hij rustig is overleden in de middag van 17 februari 2011.

Dinsdag 22 februari (14:30) vond er, in de kapel van St.Charles, Op de Bos 2, 6093 NC Heythuysen, een eucharistieviering plaats om hem te gedenken. Wij hebben hem te ruste gelegd op ons kerkhof op St.Charles.

“Wat wij gezien en gehoord hebben, maken wij u bekend, opdat ook u in gemeenschap moogt zijn met Jezus.”
1 Joh.1,3


Familie van Rest

Jan Mol M.Afr.
Gedelegeerd Overste Nederland
Modestusstr. 20,
5101 BP Dongen


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1807 / 387161

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2011.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0