Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Jozef de Rooij overleden

vrijdag 4 februari 2011 door Jan Mol M.Afr.
_
In medeleven en dankbare herinnering
delen wij U mede dat

Jozef de Rooij

(Josephus Johannes Gerardus Maria)

Missionaris van Afrika
- Witte Pater -

is overleden
op 3 februari 2011.

Jozef werd geboren op 23 juni 1930 te Nuenen. Om missionaris te worden volgde hij de opleiding in onze vormingshuizen van Sterksel, St.Charles bij Boxtel, ’s-Heerenberg, waar hij zich op 10 juli 1958 door een missionariseed verbond aan onze Sociëteit, en Totteridge, Engeland. Hij werd priester gewijd in Rotterdam op 2 februari 1959. Zijn oudere broer Theo was ook een medebroeder, die op 4 april 1985 te Igogwe in Tanzania is overleden.

Jozef had een praktisch verstand, een gezond oordeel met kritische inslag. Hij was geneigd om eerst de schaduwzijden te zien en kon dan heerlijk mopperen! Hij was een harde werker, wist initiatief te nemen en was vol toewijding voor een goede zaak; hij ging methodisch te werk, met oog voor details. Hij kon gezapig overkomen. Hij was steeds bereid voor een dienst.

Hij vertrok 30 september 1959 naar Tanzania, het aartsbisdom Tabora, waar hij in de zeer uitgestrekte parochie Urambo werd benoemd. Jozef leerde er de nationale taal Swahili en de cultuur uit boeken, maar vooral door kontakt met de bevolking, o.a. door safari´s van bijna 10 dagen langs kerkdorpen. Hij schreef in december dat hij al ‘verschillende’ van die lange safari´s gemaakt had, samen met zijn pastoor en medebroeder Toon van den Crommenacker. Het derde lid van de gemeenschap was een Tanzaniaans diocesaan priester. Zij zorgden voor 1.500 katholieken en grote groepen geloofsleerlingen, ook in het gebied waar later de parochie Kaliua werd gesticht.
Hij werd begin oktober 1961 benoemd tot direkteur van het Lekenapostolaat in het Aartsbisdom, met als standplaats de bisschopsstad. Er waren enige Katholieke Aktiegroepen in de stad; in verschillende parochies de Derde Orde van St.Franciscus en men was juist begonnen met het Legioen van Maria. De aartsbisschop vroeg Jozef om een paar groepen van het Legioen van Maria in elke parochie op te zetten. Eind november kwamen de eerste twee dames van de Graal voor sociaal werk in de stad.

Op 24 januari 1967 werd hij pastoor van Ndala benoemd, een grote parochie, waar ook het ziekenhuis van het bisdom gevestigd was en de catechistenopleiding. In de loop van de 15 jaren die hij daar was schreef Jozef nooit over het parochiewerk. In elke brief stond wel de zin: “Hier in Ndala alles naar wens”. Vanwege het ziekenhuis verbleven er regelmatig zieke medebroeders en enkele bejaarden maakten deel uit van de leefgemeenschap. Hij besteedde veel aandacht en zorg aan hen.

In 1981 werd Jozef gepolst om pater Theo Sanders op te volgen in ons klooster-bejaardenhuis St. Charles bij Boxtel. Hij antwoordde: “Ik heb het hier in Tabora/Ndala altijd erg goed naar mijn zin gehad, het werk lag me wel en voel me buitengewoon goed thuis hier in Tanzania”. En in november schreef hij: “Ik heb er heel veel moeite mee om me langzaam aan los te maken van Ndala, het werk en de mensen. Het waren mooie jaren”. Op 19 april 1982 kwam hij naar Nederland en nam op 2 oktober zijn intrek in St. Charles. Hij werd er overste van het huis en directeur van de bejaardenafdeling; pastor van het buurtschap Hal - die kerkte in de grote kapel van St.Charles; gastheer voor de landelijke bijeenkomsten van de Witte Paters en het bezoeken van zieke en bejaarde medebroeders elders in het land. Allen waren getroffen door zijn zorg en bezorgdheid.

De rijksweg vóór het huis moest verbreed worden en kwam daardoor te dicht bij het huis liggen. Daarom werd het huis verkocht en verhuisde de hele gemeenschap op 15 september 1987 naar Heythuysen, waar het huis ook de naam ‘St.Charles’ kreeg. In die periode bereidde Jozef de bejaarde medebroeders goed voor op de verhuizing en begeleidde hen bij het scheppen van een nieuw thuis in hun totaal vreemde omgeving.

Hij schreef begin februari 1991: “Ik heb op het oude en nieuwe St.Charles met plezier gewerkt en vond het mooi werk .... De belangstelling voor Afrika en Witte Paters blijft, maar ik heb toch gekozen voor pastoraal werk in Nederland”.
Hij overhandigde zijn taken op 1 april 1991 aan zijn opvolger en werd per 1 juni 1991 benoemd tot pastoor van de St.Lambertusparochie te Haelen, bisdom Roermond. De parochie grenst aan Heythuysen en telt ongeveer 4.000 katholieken. Hij leefde en werkte daar 16 jaren. Bij zijn 12½ jarig jubileum in 2003 schreef het kerkbestuur: “De hele parochiegemeenschap is buitengewoon gelukkig dat zo´n kanjer zijn zegenrijk werk in onze parochie nog steeds kan doen”. En Jozef zei bij die gelegenheid: “Ik doe wat ik kan, maar kan niet altijd wat ik wil en dan bent U er met uw vriendschap, hartelijkheid en uw medewerking in zoveel verschillende vormen. Dat maakt wonen en werken in Haelen tot een feest voor mij”. In zijn pastorale werk daar had hij dezelfde leidende gedachten als in Tanzania: “Ik wil zorgen voor een goede sfeer, waarin mensen hartelijk voor elkaar kunnen zijn. Het gaat er om dat mensen voelen dat je met hen begaan bent”. En: “Sacramenten vieren moeten geen onpersoonlijke verhalen van nietszeggende woorden zijn. De verlangens en behoeften van de mensen van dat moment moeten er hun vertaling in kunnen krijgen”. De parochianen typeerden hem als: bescheiden, vriendelijk, luisterend en bemoedigend, een “mensen-mens”.

Op 23 juni 2007 ging hij met emeritaat, na in het begin van de maand nog zijn gouden priesterjubileum in de parochie te hebben gevierd. Juist in die tijd was besloten om St.Charles in Heythuysen vanwege nieuwbouw grotendeels af te breken. Omdat hij daar 4 jaar als overste graag geleefd en gewerkt had, wilde hij die afbraak liever niet meemaken en betrok daarom een aanleunwoning van het verzorgingshuis ‘Beek en Bos’ in Heythuysen.
In de loop van 2010 werd zijn gezondheid slechter en het lopen moeilijk. Hij overleed in de vroege morgen van 3 februari 2011 in zijn woning.

Op dinsdag 8 februari 2011 om 11.00 uur was er een Eucharistieviering in de St.Lambertuskerk, Kerkplein 12 te Haelen, waarna hij te ruste is gelegd op het parochiekerkhof te Haelen.

Hij die door God gezonden is,
spreekt Gods eigen woorden
”,
Joh. 3,34.

Familie de Rooij

Jan Mol M.Afr.
Gedelegeerde Overste Nederland
Modestusstr. 20,
5101 BP Dongen


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1856 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2011.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0