Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Gebedsintenties februari 2008

vrijdag 1 februari 2008 door Webmaster

GEBEDSINTENTIES FEBRUARI 2008

Missionaire intenties:

Algemene intentie:

 • Voor de zieken, vooral de armsten onder hen: dat zij diep menselijke aandacht en medische zorg ontvangen.

Speciale pauselijke missie-intentie:

 • Dat Christus verkondigd mag worden tot de uiteinden der aarde.

2.2: Feest van de ONTMOETING en dag van het religieuze Godgewijde leven

 • Dat de Maagd die haar Kind in de tempel opdraagt allen mag helpen die zich, zoals Jezus – trouw tot het uiterste, tot de dood – aan het Werk van God hebben gewijd.
 • Dat al de priesters die op 2 Februari gewijd werden, dankbaar mogen blijven voor hun uitverkiezing..
 • Dat wij die zoveel eenvoudige – armen,– hebben mogen ontmoeten, God danken dat wij door hen rijker zijn geworden
 • Voor de oudere missionarissen: dat zij graag in Gods aanwezigheid vertoeven, zijn besluiten aanbidden en zich op de uiteindelijke ontmoeting in vrede en overgave voorbereiden.
 • Dat men in Afrika zoals gebruikelijk de oudere mensen in ere houdt; dat zij niet op hun beurt, met de weeskinderen, de slachtoffers worden van onophoudelijke oorlogen en van de niemand ontziende AIDS-plaag.
 • Dat ouders niet ophouden te bidden en voor hun kinderen beeld van God mogen zijn.

6.2: Internationale dag van ‘nul-tolerantie’ voor seksuele verminking: (Addis-Abeba-verdrag 7.2.2003)

 • dat de verantwoordelijke instanties doeltreffend seksuele verminking op meisjes en vrouwen om welke ‘traditionele’ of andere redenen ook bestrijden.
 • Voor de Afrikaanse meisjes die ontvoerd en verplicht werden seksslavinnen te worden: dat zij een waardige plaats in de gemeenschap hervinden.
 • Voor de 40.000 verkrachte en verminkte vrouwen in Oost-Congo en in Darfur: dat die militaire ‘strategie’ mag stoppen en de daders berecht zullen worden.

6.2:) VASTEN-TIJD:

 • Dat Gods genade ons verlost van alles wat ons bezwaart, vooral de zonde die ons van Hem en onze broers en zusters verwijdert.
 • Dat wij de ogen op Jezus gericht houden, onze Redder en enige volhoudende kracht in de beproeving.
 • Dat wij deze gunstige tijd tot bekering niet verspillen en dat de vasten ons ontvankelijk maakt voor Gods onnoemelijke liefde en meer opent voor de anderen.
 • Dat wij in deze tijden van geweld en onnoemelijke wreedheden instrumenten van barmhartigheid en vrede worden.
 • Dat na een heel leven gewijd aan de missie niemand van ons iets van zijn enthousiaste en blijde gave aan Christus en Afrika mogen terugnemen.
 • Dat wij elkaar ondersteunen om te weerstaan aan ontmoediging of vermoeidheid.
 • Dat allen die “ja” hebben gezegd aan de roep van God in dienst van de anderen altijd tot grote edelmoedigheid worden gedreven.
 • Dat alle christenen deze sterke tijd beleven door het kwade te overwinnen door het goede te doen, vooral op het vlak van rechtvaardige vrede en alles wat die bevordert.
 • Dat deze vastentijd ons helpt terug te keren tot het essentiële terwijl wij ons van alle onbenullige bijkomstigheden ontdoen en elke wraakroepende verspilling vermijden.
 • Dat Afrika en de Derde Wereld in het algemeen niet het stort van de verspilzucht van de rijken worden.
 • Voor een redelijk en deskundig gebruik van de grondstoffen die aan allen toebehoren.

10.2: 1ste zondag van de vasten

11.2: O.-L.-Vrouw van Lourdes – 150 jaar geleden

 • Voor de lichamelijke en geesteszieken, de gehandicapte mensen: dat de Maagd Maria hen moge brengen bij hem die hen uitnodigt: “Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt.”
 • Voor de priesters pelgrimsbegeleiders en alle medische verzorgers, en de vele vrijwilligers.
 • Voor de naaste families die hun zieken dag na dag verzorgen als ‘vanzelfsprekend’ en voor hun bemoedigende vrienden.
 • Voor de pastorale werk(st)ers die aan zieken alle mogelijke steun bieden, materieel, moreel en spiritueel, in verbondenheid met Christus, de Heiland.
 • Voor Afrika, halfdood langs de kant van de weg met zijn ontelbare AIDS-zieken, melaatsen, ge-brekkigen, tuberculose en malarialijders, zijn verplaatste personen, vluchtelingen en verwaarloosden.
 • Dat de schandalige wapenhandel moge ophouden .
 • Voor de 11 miljoen AIDS-weeskinderen in Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho, Zimbabwe en de 30% HIV-besmette kinderen.
 • Dat in de strijd tegen AIDS het financieel belang niet primeert op de bescherming van het leven.
 • ‘Ik kan alles door de kracht van die mij sterk maakt.’ Dat de Eucharistie ons wapent in de strijd tegen de bekoring. maar degelijk voorbereid door een burgerlijke en verkiezingsopvoeding.
 • Voor de verkiezingen in de Republiek Congo (Kinshasa): dat ze niet worden uitgesteld

15.2: “Voor alles het gebed” (Kard.Lavigerie) Het essentiële

 • Voor alle missionarissen dat zij groeien in authentieke verinnerlijking en elkaar steunen in hun verlangen van God.
 • Voor de catechumenen die zich op hun komende doopsel voorbereiden: dat zij helemaal aan Christus toebehoren en hun jonge vurigheid meedelen aan hun gemeenschappen.

17.2: 2de Zondag in de Vasten

18.2: H. Bernadette

* Dat het “kleine meisje van Lourdes” ons meer nederigheid en natuurlijke gehoorzaamheid moge leren om eenvoudig en open Gods roepstem te herkennen.

 • Dat wij ouder wordend nooit de ‘gehoorzaamheid van het geloof’ verliezen .

19.2: Dag voor bevrijding van gegijzelden. Voor de onschuldig gegijzelden waarover men zonder nieuws blijft. Dat zij in vrijheid worden terug-gegeven aan hun geliefden. Dat men blijft volhouden hen vrij te krijgen.

24.2: 3de zondag van de vasten

 • Dat wij Gods gaven in ons verlevendigen, en tekenen van heil en bevrijding voor anderen mogen worden.
 • Dat wij bereid zijn de lasten van anderen mee te dragen.
 • Dat wij dankbaar mogen zijn voor de hulp die ons geboden wordt door anderen.
 • Voor hen die verbitterd zijn, dat zij de vrede mogen hervinden voor zichzelf
 • Dat de missionaire familie “Donum Dei” (= T.M. of Missionaire Werksters) Jezus’ ontmoetingen aan de put van Jakob kan herhalen en allen brengen tot Christus, het Levend Water.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1246 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0