Homepagina > Onze overledenen > Jaar 2016. > Pater Theo de Jong overleden.

Pater Theo de Jong overleden.

maandag 21 november 2016, door Webmaster_

In dankbare herinneringen en met innig medeleven
met medebroeders, familileden, vrienden en kennissen,

delen wij U mede dat

pater THEO DE JONG,

lid van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika
- Witte Paters,

op 19 november 2016, in Heythuysen (L)
op 91-jarige leeftijd is overleden.

_


Theo werd geboren op 18 mei 1925 te Nes, op het eiland Ameland. Omdat hij missionaris wilde worden, volgde hij na zijn middelbare studies de opleiding in onze vormingshuizen, eerst in ’s-Heerenberg waar hij zich op 22 juli 1953 door een eed van trouw verbond aan onze Sociëteit, en daarna in Monteviot, Schotland, waar hij op 10 juni 1954 priester gewijd werd. Hij was een oomzegger van kardinaal Johannes de Jong (1885-1955), aartsbisschop van Utrecht, die een zeer grote rol speelde in de kerkgeschiedenis van Nederland.

Theo had een nuchtere en kritische kijk op het leven, hij wist wat hij wilde, was zeer toegewijd en hij straalde een grote eenvoud en goedheid uit. Hij was een doorzetter en je kon altijd op hem rekenen. Hij kon wat emotioneel en zenuwachtig zijn, hij kon ook wat onhandig formuleren en tijdens zijn studentenjaren zagen zijn leraren hem graag wat meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

In december 1954 vertrok hij naar de parochie Rwera in het bisdom (later aartsbisdom) Mbarara, in Uganda. Het was een dichtbevolkt gebied en Theo vond de bewoners sympathiek. Rwera, met 5.000 Katholieken, was de jongste en kleinste parochie van het bisdom. Hij bediende die samen met een Canadees, een Pool, en de bekende Oegandese Broeder Tobi Kiza van meer dan 85 jaar, die kardinaal Lavigerie nog gekend had. Lastig was wel dat de parochie twee taalgroepen had, met elk hun eigen cultuur.

In 1956 verhuisde hij naar een parochie in de bisdomsstad Mbarara, met 20.000 Katholieken, in 1957 voor twee jaar naar de parochie Nyakibale en in 1959 naar Kitabi. Hij had uitgerekend dat hij in 1960 op zijn pastorale safari´s in meer dan 60 dorpen had geslapen, en er onder andere in heel wat scholen onderwezen had. Op 19 juni 1961 schreef hij: ”Al die tijd ben ik heel gelukkig geweest, en mijn gezondheid hield zich uitstekend”.
In september 1962 ging Theo naar het nieuwe bisdom Kabale, wat tot dan toe een gedeelte van het bisdom Mbarara was geweest. Hij werkte er in de parochies Bukinda, Rushoroza, en Nyakibale. Overal waar hij leefde en werkte, ging hij op gezinsbezoek en maakte talloze safari´s naar de kerkdorpen en stond dicht bij de mensen.

Omdat hij last kreeg van een te hoge bloeddruk verhuisde hij naar Mbarara waar medische zorg dichterbij was. Daar deed hij negen jaar parochiewerk in Mushanga en Kagamba, tot hij in december 1979 verhuisde naar de parochie Ibanda. In oktober 1988 werd hij gevraagd om samen met een medebroeder in een deel van diezelfde parochie een heel nieuwe parochie op te richten. Dat was in Kazo, waar toen 10.000 Katholieken woonden en waar een kerk en een pastorie gebouwd moesten worden.

Enige jaren tevoren was Theo geïnteresseerd geraakt in een Beweging van Geheelonthouders. Hij had al vele nare gevolgen van alcoholmisbruik gezien, zoals familiegeweld, armoede en aids. Dus toen er, niet ver van Ibanda, op 1 januari 1984, in een parochie van het buurbisdom Fort Portal, twintig mensen plechtig hun Belofte van Geheelonthouding zouden afleggen, pakte Theo zijn fiets, reed naar die plechtigheid en raakte onder de indruk. Hij besloot zelf geheelonthouder te worden, en vroeg leden van dat buurbisdom om hem te helpen de beweging te introduceren in het bisdom Mbarara, te beginnen bij hem in Ibanda. In korte tijd had hij 2.000 leden. Toen hij in Kazo benoemd werd, zette hij ook in die streek zich energiek daarvoor in. In 1992 benoemde de bisschop hem als geestelijk leidsman en directeur van de Geheelonthouders-Beweging voor het hele bisdom. Het werd zijn levenswerk.

In die functie bezocht Theo alle 34 parochies en alle 230 kerkgemeenschappen van het bisdom. In 1998 verhuisde hij naar het Tobi Kiza Huis in de bisschopsstad Mbarara, en zette van daaruit zijn bijzondere apostolaat voort. Hij had een chauffeur die veel praktisch werk van hem overnam en alles organiseerde voor de bijeenkomsten. Theo maakte misschien een wat simpele indruk, maar had duidelijk voor ogen wat hij wilde, en stapte overal op af. Zo ging hij bij het werven van fondsen ook naar Protestanten en ontving bijdragen van hen. Voor de Beweging volgde hij dezelfde werkwijze.

In 2004 had hij ongeveer 8.000 leden die hun belofte hadden afgelegd. Het was duidelijk dat het de leden hielp om vooruit te komen, geestelijk en sociaal, maar ook economisch! Theo was toen bijna 80 jaar oud en vroeg de aartsbisschop een priester aan te stellen om in het vervolg de beweging te leiden; deze benoemde een bisdom-priester die tegelijk econoom was van het aartsbisdom. “Maar, schreef Theo op 31 december 2004, “ik ben van plan nog wat te blijven om vooral verre geheelonthouders op te zoeken en Missen te vieren op safari, vaak ver van Mbarara”.

In mei 2005 kwam Theo voor goed naar Nederland, en vestigde zich te Heythuysen. Hij was en bleef een fervent fietser. Vroeger legde hij grote afstanden af, zoals van Dongen naar Heythuysen, en ook in latere jaren zat hij nog dagelijks op de fiets als het maar enigszins kon. Ook genoot hij van gemeenschapsspelletjes. In dit voorjaar van 2016 ging hij meer zorg nodig hebben. Op 30 oktober 2016 werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij verloor steeds vaker het bewustzijn en leek mensen niet meer te herkennen. In de morgen van 19 november is hij rustig ingeslapen.

Zijn hele leven overziend, was het vooral de regel uit Lukas 4:43 die hij intens beleefde: “Ook aan andere dorpen moet ik het goede nieuws van het Godsrijk brengen”.

Op donderdag, 24 november, 2016, ‘s middags om 13.30 uur, zullen we afscheid nemen van Theo in een uitvaartdienst in de kapel van St. Charles te Heythuysen en hem daarna te ruste leggen op het kerkhof aldaar.

Namens de familie:

J. Ridder - de Jong,
Ridderweg 4
9161 AA Hollum Ameland

Namens de Witte Paters:
Piet Buijsrogge, sector-overste Nederland
Op de Bos 43
6093 NC Heythuysen