Homepagina > Onze overledenen > Jaar 2016. > Pater Frits Wassenberg overleden.

Pater Frits Wassenberg overleden.

vrijdag 1 juli 2016, door Webmaster_

In medeleven en dankbare herinnering

delen wij U mede dat

Frits Wassenberg,
(Godefridus Antonius),

van de Missionarissen van Afrika
- Witte Paters -

op vrijdag 24 juni is overleden.


_

Frits werd geboren op 24 augustus 1924 te Roermond. Om missionaris te worden volgde Frits de opleiding in onze vormingshuizen van St.Charles bij Boxtel, ’s Heerenberg, waar hij zich op 27-7-1950 door een eed van trouw verbond aan onze Sociëteit en in Monteviot waar hij werd gewijd op 31-5-1951.
December dat jaar vertrok hij naar Oeganda, de parochie Busubizi. Hij begon met de taal en gebruiken te leren. Hij ging op safari naar de kerkdorpen om de sacramenten te vieren, en de parochianen huis aan huis te bezoeken.
Frits was praktisch van aard met een vastberaden wil, plichtsgetrouw en zeer principieel, met een gevoel voor orde en methode. Iemand waar men op rekenen kon. Hartelijk in de omgang, steeds bereid een dienst te verlenen. Vanaf zijn vormingsjaren werkte hij er hard aan om zijn bedeesdheid te overwinnen. Hij had aanleg en talent om te tekenen en te dichten.

In januari 1953 werd hij benoemd voor het klein seminarie te Kisubi. Eind dat jaar werd er een muziekuitvoering gegeven door een reeks zangkoren gekozen uit alle scholen, waaronder die van de groot seminaries van Gaba en Katigondo. Frits vond dat men zoiets vaker moest doen. Het was zo geslaagd dat de pers er enthousiast over schreef.

In september 1954 werd hij weer voor parochiewerk benoemd, in Entebbe. Een kleine parochie, de verste afstand was ca 4 km, met 3.000 katholieken, van wie 300 Goanezen, en 2 priesters. Naast de gezinsbezoeken gaf hij catechese in de veeartsenschool en aan de opleiding voor landmeters. Hij woonde vergaderingen bij van de Katholieke Aktie- en andere lekenbewegingen. Zij ontvingen veel bezoekende missionarissen; Frits had het over “zo´n beetje alle paters van heel Afrika”! Velen kwamen er voor de drukkerij waar 4 medebroeders werkten, anderen om er te overnachten tijdens de chartervluchten met RAPTIM, enige malen per jaar. Dan was een heel vliegtuig gevuld met zusters, broeders, priesters. Vooral voor nieuwkomers was zo´n eerste overnachting in de tropen een wonderlijke ervaring en een blijvende herinnering.
 
In september 1956 werd Frits benoemd voor de parochie Bumangi op de Ssese eilanden. Een vijftal eilanden vanaf Entebbe 60 km het Viktoriameer op naar het zuiden, met slechts 3000 inwoners. De priesters gebruikten een motorboot voor hun pastorale bezoeken. Frits vond het “Robinson Crusoé-achtig”. Volledig het tegen-overgestelde van Entebbe, niemand kwam hen daar een bezoek brengen. Hij vond er tijd om voor een prijsvraag in het Limburgs een verhaal van 2.000 woorden te schrijven over een nijlpaardenjacht. Hij schreef er tussen haakjes bij, het eventuele prijzengeld te willen gebruiken voor nieuw altaarlinnen, waar Ssese gebrek aan had.

In 1957 werd hij benoemd voor Kisubi parochie. Vervolgens benoemingen voor Muga-like (1960); Busubizi (1963); Mubende (1963); Bukalammuli (1966); Bujuni (1967); Kitana (1968); Kakindi (1972); Kitana (1973) . Die streek ontwikkelde Frits zodat die 9-1-1977 officieel een parochie werd. Diezelfde dag vierden zij dat de 1e Zuster van die streek haar geloften had afgelegd, en dat de voorzitter van het kerkcomité een pauselijke onderscheiding ontving. Van de bevolking was 90 % vroeger uit Kongo gevlucht en voelde zich nog gedeeltelijk Kongolees; voor hun huwelijk gingen zij daar naar toe.

In september 1980 werd hij benoemd voor Munteme, en in januari 1981 voor Buliisa. Zijn levensverhaal leest als een adresboekje, zoveel opeenvolgende plaatsen. Zijn principes, vooral met betrekking tot kerkregels, kon mensen doen verzuchten zoals een provinciaal in een brief aan hem begon: “Maar Frits toch ...” Zijn boude woordkeuze kon relaties doen verkoelen. Zo leek hij op de apostel Johannes (Lk.9,54) die op zijn manier heel veel goeds deed en Jezus trouw was tot zijn dood.
 
In mei 1985 na 34 jaar Oeganda komt Frits voorgoed naar Nederland. Na enige maanden assistentie in de parochie H.Petrus te Bergen (L) benoemt de bisschop hem in mei 1986 als administrateur van de H.Cornelis parochie te Borgharen, en in augustus dat jaar wordt hij er pastoor. Geleidelijk aan ontstonden er spanningen met parochianen die niet regelmatig de Eucharistie meevierden, maar wel hun kinderen de 1e Communie wilden laten doen; parochianen die geen kerkelijke bijdrage gaven; een kerkkoordirigent die ongetrouwd samenleefde. In maart 1993 vroeg Frits dan ook ontslag, wat hem eervol werd verleend. De bisdomleiding schreef: “Er wordt niet aan getwijfeld dat u met grote inzet en ijver hebt gewerkt. Geloofskennis en geloofs-verdieping waren de speerpunten van uw pastorale handelen.
In augustus 1993 werd Frits officieel pastor van het Bejaardenoord Baarlo, waar hij in juni al begonnen was. Het bleek toch moeilijk voor hem om volgens de zorgvisie van het bejaardenoord te functioneren en in nauw overleg kwam men samen tot de conclusie om het contract half november te beëindigen.
Hij ging in onze gemeenschap in Tilburg wonen, en van daar uit verleende hij op uitnodiging pastorale diensten in de wijde omtrek. Toen Tilburg werd gesloten, verhuisde hij in juni 2001 naar Heythuysen. Van daar uit ging hij door met het verlenen van pastorale diensten zo lang hij kon. In het najaar van 2010 startte hij met enige medebewoners eenmaal per week een soort Bijbel quiz.

De ijver voor uw huis zal mij verteren.
Joh.2,17

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 30 juni on 14:30 uur op St. Charles, Op den Bos 2, Heythuysen, waarna hij begraven zal worden op ons kerkhof aldaar.

Namens de Witte Paters
Pater Wim Wouters
Op de Bos 51
6093 NC Heythuysen