Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Pater Willy Schaar overleden.

maandag 4 april 2016 door Webmaster


In medeleven en dankbare herinnering

delen wij U mede dat

Willy Schaar,
( Wilhelmus, Henricus, Maria ),

Missionaris van Afrika
Witte Pater

op zondag 3 april 2016 is overleden.


_


Willy werd geboren op 13-7-1937 te Waalre. Gedurende 4½ jaar was hij op het klein seminarie van de paters Augustijnen. Om missionaris te worden volgde Willy de opleiding in onze vormingshuizen van St.Charles bij Boxtel en ’s Heerenberg, waar hij zich op 1-8-1957 door een eed van trouw verbond aan onze Sociëteit als Broeder Pancratius. Willy was kalm, nuchter, en meer praktisch van aanleg. Hij had een prettig karakter, maar kon ook vurig zijn; hij was geen groot prater, maar kon goed meedoen. Hij wist te leiden zonder te dwingen, had initiatief, met oog voor detail, en was een doorzetter die methodisch op zijn doel afging.

September 1957 ging hij naar Mours voor zijn voortgezette vorming; hij behaalde er goede resultaten over de hele lijn, en werd september 1959 gestuurd naar de Technische Opleiding in Parijs, met als hoofdstudie timmeren en technisch tekenen voor een “Certificat d´Aptitude Professionnelle”, een studie van 4 jaar die hij in 2 jaar haalde. Medeleerlingen raakten geïnteresseerd in onze Sociëteit, en dienden hun aanvraag in om ook Broeder te worden.
September 1961 werd hij tot Monitor benoemd in de Broederopleiding te Mours. De leiding schreef mei 1963: “Hij is een bekwaam Monitor, gewaardeerd in de klas en in de werkplaats”.

September 1965 vertrok hij naar Congo, het bisdom Goma. Hij ging naar Mweso om gedurende 2 maanden de Swahili taal te leren, en ondertussen toezicht te houden op enige timmerlui en metselaars, en op een 20tal arbeiders in de plantage. In die streek waren juist nieuwe onlusten uitgebroken met veel burgerdoden; vele scholen en bijposten waren vernield of geplunderd. Eind november vertrok hij naar Karambi, een prachtige streek met een schitterend uitzicht op de vulkaan, en veel rustiger dan Mweso. Het was de bedoeling dat hij er de pastorie zou bouwen voor een nieuwe parochie, de kantoren en de kerk. Het was moeilijk om aan bouwmateriaal te komen, dus kochten ze huizen van voormalige planters op, en gebruikten die voor de bouw. Hij was praktisch klaar met de pastorie, na 4 maanden, toen hij 23-3-1966 gevraagd werd algemeen econoom van het bisdom te worden. Een medebroeder schreef dat hij die functie “met zorg en vriendelijkheid vervulde”.

September 1970 gaat Willy theologie studeren om priester te worden. Dat deed hij in onze vormingsgemeenschap te Straatsburg, waar hij lid werd van de staf als verantwoordelijke van een groep. Hij schreef 17-6-1971: “In het begin was het wel even aanpassen, aan de jeugd, maar vooral aan het uren op je kamer zitten met een paar boeken”. Tijdens zijn lagere schooljaren speelde Willy al “Eucharistie vieren”, en had hij meerdere malen te kennen gegeven priester te willen worden. Na al deze jaren als broeder, liet die roeping tot priester zich weer voelen.

Tweede Paasdag 3-4-1972 werd hij priester gewijd. Hij vervolgde zijn studies gedurende één jaar in Straatsburg; van juni tot september 1974 verving hij een priester in Montreal, Canada; in september keerde hij terug naar Congo, het bisdom Goma waar hij begonnen was. Hij ging naar de parochie Walikale, een afgelegen gebied waar hij zich eenzaam voelde.
Daar manifesteerde zich een ‘roeping crisis’ en hij keerde terug naar Nederland november 1975 om zich te herpakken.
Januari 1977 werd hij opgenomen in de M.Afr gemeenschap van Hoogland; hij volgde vandaar uit een cursus theologie van 3 weken, en een sessie ‘Personal and Human Relationships’ van 5 dagen.
Van juni 1977 tot januari 1978 ging hij de econoom vervangen op het taalcentrum Kipalapala, Tanzania. Wat hem er trof was dat het land echt op zoek was naar aangepaste systemen en methoden. Toen werd hij gevraagd een half jaar te helpen op het provinciaal economaat te Boxtel, en kon hij juli 1978 terugkeren naar Congo, voor parochie werk in Kifungo juist buiten de bisdomstad Kalemie. De 2 priesters hadden er veel tijd om de mensen aan huis te bezoeken, en voor de “Woordvieringen” in de buurtschappen. De sociale situatie was moeilijk, maar hij schreef 26-9-1978: ”Ik denk dat ik het hier wel naar mijn zin zal krijgen”. Februari 1980 schreef hij: “Ik was volop gelanceerd in allerlei dingen en projecten. Ook het leven en werken hier in équipe ging goed. Mijn vaste overtuiging was, dat ik hier veel jaren zou kunnen werken, en ik was blij dat er wat stabiliteit in mijn leven ging komen”. Hij vertrok er echter op 1-3-1980 en werd benoemd als huiseconoom van ons generalaat in Rome. Zijn regionale overste schreef; “Willy was er in geslaagd het respect te winnen van alle confraters, en van allen die op enigerlei wijze met hem in contact kwamen”. Hij hernieuwde zijn eed 4-4-1981 en schreef: “Een nieuw begin met veel moed en vertrouwen”.

Juni 1982 kwam hij naar Nederland, en in augustus werd hij leraar godsdienst op de LTS te Uden. Hij schreef: “Ik zie me als iemand die graag met jeugd meedenkt over geloven en levensproblemen, en die een overtuiging en een geloof in Jezus Christus in zich draagt, een waarde die ik graag over zou brengen”.
Na een jaar ervaring solliciteerde hij voor een taak in het basis pastoraat, en verkreeg hij eervol ontslag van de LTS. Per 1-9-1983 werd hij benoemd als tijdelijk waarnemend pastor van de parochie Strijp te Eindhoven, en per 1-1-1984 voor een periode van 5 jaar tot mede-pastor van die parochie. Willy werkte er met plezier. Juli 1986 vroeg de bisschop hem per 15 oktober pastoor te worden van de 2 parochies te Valkenswaard die samengevoegd werden.
Bij de consultatie in 1996 voor een nieuwe deken kwam Willy´s naam naar voren als een kandidaat waar de pastores van het dekenaat hun vertrouwen in stelden. De bisschop benoemde hem 15-2-1996 tot deken van het dekenaat Valkenswaard voor 6 jaren.
Bij gelegenheid van zijn zilveren Jubileum als pastor te Valkenswaard ontving hij op 2 oktober 2011 de ridderorde van Oranje Nassau.

“Zoekt, en U zult vinden.”
Mt.7,7

Zijn lichaam is opgebaard in de pastorie van Valkenswaard. De uitvaart zal zijn op zaterdag 9 april om 10:30 uur in de parochiekerk van de heilige H. Nikolaas te Valkenswaard, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Namens de witte paters
pater Wim Wouters
Op de Bos 51
6093 NC Heythuysen.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1216 / 390200

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Onze overledenen  De activiteit van de site opvolgen Jaar 2016.   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0