Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Reünie VOWP 2014.

woensdag 5 november 2014 door Webmaster

VERENIGING OUD-STUDENTEN WITTE PATERS
(VOWP)


Verslag van de Reünie op 4 oktober 2014 in Dongen.

Op 4 oktober 2014 vond de jaarlijkse reünie plaats van de VOWP, wederom in Dongen.
Nadat, tijdens de voorbespreking voor deze reünie op 23 mei in Dongen, duidelijk was geworden, dat wij weer in Dongen terecht konden, werd de datum voor de reünie vastgesteld op zaterdag 4 oktober.

Op die dag registreerden de deelnemers zich al vroeg met het in ontvangst nemen van de naamlabels, zoals gebruikelijk. Het viel op, dat vóór 10.30 uur al de meeste reünisten aanwezig waren.
De huiskamer was weer door Annelies en Kyara keurig ingericht met tafels en stoelen, koffiekopjes en schalen met petits fours. Er waren 85 deelnemers.

Tegen 11.00 uur dirigeerde de voorzitter Theo Meijer iedereen naar de kapel, waar Wim Wouters voorging in de Eucharistieviering. Tijdens de ’overweging’ wees hij ons op Pax et Bonum als begroetingszin. Tevens introduceerde hij het woord ’knelpuntberoep’ voor het beroep en de functie van de missionarissen. Wanneer men dat woord opzoekt, vallen daar drie beschrijvingen onder: 1. er is een kwantitatief tekort aan mensen; 2. er is een kwalitatief tekort aan mensen; 3. er zijn ongunstige werkomstandigheden. De situatie in de kapel liet niet toe om te vragen welk van deze drie punten hij bedoelde. Waarschijnlijk betrof het de punten 1 en 3.
Jan Heijmink Liesert en Els Theunissen (-Burm) zorgden weer voor de muzikale omlijsting, die de aanwezigen uitnodigde tot actief meezingen.
De overledenen, voor zover bekend sinds de vorige reünie, werden tijdens de Eucharistieviering herdacht door het opnoemen van hun namen: Martien van Griensven; Harry Hamers; Sjef Kuppens; Johan van Mer; Ad van Pinxten; Gerhard Veldkamp; Carol Vismans; Piet Vos; Thea van Os (echtgenote van Jo van Os) en Mimi Deckers (echtgenote van Ad Deckers)

Na de Eucharistieviering hielp men waar nodig om de extra stoelen weer uit de kapel te verwijderen, zodat er geen extra werk was voor de bewoners zelf.
Nadat een ieder een drankje voor zich had verzorgd kregen voorzitter en secretaris gelegenheid een en ander te zeggen, met name over het reilen en zeilen van de VOWP gedurende het voorbije jaar.

De aankondiging van de reünie in de Contactbrief verliep dit jaar niet geheel vlekkeloos, maar uiteindelijk is de convocatie toch bij iedereen terecht gekomen.
De nadruk werd nogmaals gelegd op het feit, dat de Contactbrief door de Communiteit in Dongen wordt samengesteld en verzonden, waarvoor hen veel dank is verschuldigd. Het ontvangen van de Contactbrief en van de door de VOWP rondgestuurde verloflijsten en overlijdensberichten, blijkt door de leden van de VOWP te worden gewaardeerd.
Op 7 augustus werden 105 uitnodigingen per ’gewone’ post verstuurd; beduidend minder dan in de vorige jaren, zoals bij de laatste reünie was afgesproken. Aan degenen, die wel op de adreslijst stonden, maar drie jaar niets van zich hebben laten horen, werd niets meer toegestuurd. De poging van Paul van der Meer een aantal van deze mensen te benaderen, heeft geen nieuwe leden opgeleverd.
Als men het aantal deelnemers, het aantal betalenden en het aantal bewoners van Dongen en Heythuysen in acht neemt komt men, net als vorig jaar, op een ’harde kern’ van ongeveer 95 personen, die ooit actief bij de opleidingen van de Witte Paters betrokken zijn geweest.

De reünie kon weer in Dongen worden georganiseerd onder de bekende voorwaarden van zo min mogelijke belasting voor de bewoners van Dongen, maar wel met hulp van Annelies en Kyara. Naar deze laatste twee werd een woord van waardering en dank uitgesproken, bevestigd door een applaus van de aanwezigen en een kleine envelop en een bloemetje.

Wat het voortbestaan van de communiteit in Dongen betreft, kon worden meegedeeld, dat in 2015 de reünie aldaar kan doorgaan, maar dat dit in 2016 niet meer mogelijk is, in verband met de voorgenomen sluiting van Dongen kort na oktober 2016, namelijk in januari 2017. De VOWP dient zich dus te beraden over het verdere beloop, wel doorgaan op een andere locatie? Suggesties hieromtrent worden gaarne ontvangen door de secretaris.

De catering, de naamlabels en de bedragen voor contributie en lunch zijn voor 2014 hetzelfde gebleven.

Van de 40 afmeldingen, deels door ziekte, deels door andere verplichtingen, betaalde bijna iedereen de contributie. Velen wensten de deelnemers een fijne reünie toe en het beste voor de toekomst.

De overledenen tijdens het voorbij jaar werden in de kapel herdacht. Twee oud-studenten van de Witte Paters werden hier apart nog genoemd.
Johan van Mer is op 23 december 2013 op 70-jarige leeftijd overleden tengevolge van een grote hersenbloeding. Zijn echtgenote Leontien, heeft aangegeven nog enige tijd op de adreslijst van de VOWP te willen blijven, tot een brief van 20 augustus 2014, waarin zij schreef:’ Het wegvallen van Johan heeft voor mij nu zo’n andere waarde gegeven aan de Vereniging Oud-Studenten Witte Paters, dat het voor mij niet meer een toegevoegde waarde heeft om deelnemer te blijven.’ Zij heeft nog wel een bijdrage willen leveren aan het door de Witte Paters nader te bepalen project. Het contact met de VOWP na het overlijden van Johan heeft zij erg op prijs gesteld.
Gerhard Veldkamp is op 22 oktober 2013 overleden tengevolge van een ernstige ziekte. Zijn echtgenote, Riet Veldkamp, heeft het contact met de VOWP nog aan willen houden tot een email van 29 augustus van dit jaar, waarin zij schreef: ’Het voelt voor mij goed om bepaalde dingen ’af te ronden’. Per oktober mag je dan ook mijn naam uit het adressenbestand halen’. Wat zij als afronding ook wilde doen is een boeket bloemen laten neerzetten tijdens deze reünie, waarmee zij ons als VOWP wil bedanken voor de prettige tijden die Gerhard de laatste jaren heeft gehad tijdens de reünie, met een hartelijke groet van haarzelf. Die bloemen stonden in een vaas in de gang (en na afloop van de reünie in de kapel) met een kaart van Riet erbij met de volgende tekst:
’Aan de leden van de vereniging OudStudenten. Het is nu bijna een jaar geleden dat Gerhard is overleden. Het was mijn wens om nog enige tijd het nieuws van de Vereniging te ontvangen. Daaraan is gehoor gegeven op een bijzondere wijze. Dank daarvoor. Nu is het goed om een periode af te sluiten. Ik bedank een ieder voor de prettige tijd die Gerhard mocht ervaren tijdens de jaarlijkse reünie. Voor mij was het een genoegen om de verhalen te horen als hij terugkeerde uit Dongen. Een mooie dag op 4 oktober! Groet, Riet Veldkamp’.

Na nogmaals dank te hebben gezegd aan allen in Dongen, die hebben bijgedragen aan het organiseren van deze reünie, kwam het 65-jarige bestaan van de VOWP aan de orde. Vorig jaar werd een historisch overzicht vanaf 1949 tot dan toe besproken. Als geste naar onze gastheren werd overwogen hen tijdens de reünie een bedrag aan te bieden voor een, door hen zelf te kiezen, project. Extra vrijwillige bijdragen hiervoor konden als één bedrag worden overgemaakt bij het betalen van de contributie en de bijdrage voor de reünie.
Er is overweldigend gereageerd. Er is een bedrag van € 1.550 voor het project beschikbaar gekomen en inmiddels overgemaakt.
Wim Wouters gaf in het kort aan voor welk project zij dit bedrag willen bestemmen.
Er is een lijst van 75 namen van priesterstudenten, die hun opleiding volgen in een van de vier huizen van de Witte Paters. Ze zijn allemaal benoemd voor de duur van twee jaar naar een post in het land waar ze benoemd zijn. Het geld gaat per persoon (ongeveer € 20.70 per persoon) besteed worden aan het bekostigen van boeken of persoonlijke behoeften (een studieboek, of een paar schoenen, en een paar laarzen, of wat ze nodig hebben). De econoom van de Witte Paters ter plaatse zal dat met hen beslissen.

De deelnemende Witte Paters en Broeders waren dit jaar vrijgesteld van elke bijdrage ! De lunch etc. werd hen dit jaar dus ook als geste aangeboden.

De lunch bestond uit de gebruikelijke tomatensoep, de lekkere broodjes en krentenbol, dit alles weer verzorgd door La Cloche.

Na de lunch vertelde Hugo Hinfelaar ons iets over AMA (Advies Missionaire Projecten) en over het overdragen van de Katholieke Missionaire Traditie, samen met Cordaid, aan een volgende generatie.

Daarna werd er nog een korte tijd nagepraat, zowel binnen als buiten in de tuin (met heel mooi weer). Rond 15.30 uur vertrok iedereen weer huiswaarts met als groet: Tot volgend jaar !

Ter herinnering aan deze dag hebben we weer wat FOTO’S gemaakt, die on-line te bekijken zijn!

Kees Veenhof, secretaris / penningmeester VOWP
mede namens Theo Meijer, voorzitter; en Theo Hoogsteder, bestuurslid

N.B. Dit verslag staat ook op de website www.lavigerie.nl met mogelijk een link naar de bijbehorende foto’s.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2059 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Nieuws Archief   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0