Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Reunie VOWP 2013

dinsdag 26 november 2013 door Webmaster

Vereniging van Oud-studenten Witte Paters
(VOWP)

Verslag van de Reünie op 5 oktober 2013 van de VOWP in Dongen.

Op 15 mei 2013 was de gebruikelijke voorbespreking plaats Dongen. Harrie van de Riet was net overleden. Jan Mol bleek vertrokken naar Heythuysen. Ons gesprek vond plaats met Wim Wouters en Piet Buijsrogge, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Communiteit in Dongen. Later werd Paul Donders tot overste benoemd en liepen veel contacten via hem.

Het bestuur van de VOWP bestond uit Theo Meijer (voorzitter), Kees Veenhof (secretaris / penningmeester), Piet Fruytier had te kennen gegeven zijn functie ter beschikking te willen stellen. Theo Hoogsteder was als bestuurslid toegetreden, zonder speciale taakomschrijving, maar als derde man bij beslissingen. Piet Fruytier werd tijdens de reünie bedankt voor zijn werkzaamheden en zijn inzet voor de VOWP gedurende negen jaar.

Het bestuur heeft stelde wederom ter discussie of de locatie Dongen nog haalbaar was voor de communiteit aldaar. Het antwoord op deze vraag was ja, onder bepaalde voorwaarden. Om de belasting voor de in Dongen wonende Paters en Broeders zo klein mogelijk te laten zijn, bleek mevrouw Annelies van Lit bereid de (voorbereidende) werkzaamheden van die dag op zich te nemen, met behulp van een of meer andere huishoudelijke hulpen. De VOWP zou zorgen voor de dranken en koekjes, de catering en een microfoon. Zo kon deze dag doorgaan, nu voor de 11e keer in Dongen.

Op 5 oktober 2013 toog een ieder, met een ‘naamplakker’, naar de koffie in een keurig ingerichte huiskamer en startte de ontmoeting met ‘oude’ vrienden en bekenden, in totaal 104 personen. Men genoot van de koffie en de kleine gebakjes.
Om 11.00 uur was het tijd voor de Eucharistie-viering in de kapel (extra stoelen, tot in de gang). Wim Wouters ging voor in deze viering; Jan Heijmink Liesert had voor de nodige liturgieboekjes gezorgd; er werd goed meegezongen, ondersteund door het harmonium, bespeeld door Els Theunissen (-Burm).
De overledenen, voor zover bekend sinds de vorige reünie, werden tijdens de Eucharistieviering herdacht door het opnoemen van hun namen.

Daarna volgden onder een drankje enkele woorden door voorzitter en secretaris. Na twee aankondigingen in de Contactbrief van juni en september werden op 1 juli 2013 de uitnodigingen (170) voor deze reünie per post verstuurd. De ongeveer 60 tot 70 personen, die in 2011 en 2012 niets van zich hadden laten horen, kregen een extra briefje, waarin zij werden geattendeerd op hun ‘slapende’ lidmaatschap. Zij zouden van de adreslijst worden verwijderd als zij dit jaar niet zouden reageren. Er waren 38 afmeldingen om diverse redenen.
De lunch werd wederom verzorgd door de cateraar La Cloche uit Tilburg.
Meerdere personen ontvingen een woord van dank. Annelies van Lit was samen met Kyara bereid de nodige ondersteuning te verlenen en heeft daarbij ook uitgesproken dit ook nog wel volgend jaar te willen doen. Onder algemeen applaus ontving zij een boeket bloemen en een envelop. Daarnaast ging een woord van dank naar Paul Donders en Piet Buijsrogge voor de verleende gastvrijheid en de ondersteuning om door te gaan; naar Wim Wouters voor zijn ondersteuning en zijn manier van voorgaan in de Eucharistie; naar Jan Heimink Liesert en Els Theunissen voor hun inzet bij de muzikale omlijsting in de kapel; Frits Prinsen voor het maken van foto’s tijdens voorgaande jaren. Dit jaar kwam daar iets tussen. Wat minder professionele foto’s worden op de website van de Witte Paters geplaatst samen met een verslag van de reünie [www.wittepaters.org]. Tenslotte dankte de voorzitter de secretaris voor zijn werkzaamheden.

Peter van Kinderen deelde de ervaringen mee van een kort tevoren gehouden reünie van de jaren 1952-1953-1954 in Deurne. Het werd een groot succes, met veel belangstelling, ook van partners; voor herhaling vatbaar. De ‘formule’ van de reünie van de VOWP sprak die groep niet erg aan en zou reden zijn deze reünie niet te bezoeken. Dit initiatief interfereert niet met de jaarlijkse reünie van de VOWP. Er bestaan meerdere grotere of kleinere groepen / clubjes van klasgenoten en bekenden, die elkaar buiten de reünie van de VOWP ontmoeten. Wij hoeven niet te streven naar ‘zo groot mogelijk’, maar naar een bijeenkomst, waarin persoonlijk contact op de voorgrond staat; nu en dan wordt een actueel onderwerp besproken.
Herman Obdeijn kreeg gelegenheid zijn nieuwe boek aan te kondigen.

Na de lunch ging de discussie over het wel of niet voortbestaan van de VOWP en de reünie. De secretaris gaf een kort chronologisch overzicht vanaf het ontstaan van de VOWP tot heden. De huidige voorzitter, Theo Meijer, bleek reeds 46 jaar bestuurslid en 42 jaar voorzitter. Volgens de ‘Statuten’ uit 1952 is de zittingsduur 6 jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing, zonder indicatie hoeveel keer dat kan; dus Theo kan nog ‘even’ doorgaan!
Voor de discussie waren twee aspecten van belang: de locatie en het aantal geïnteresseerde leden: het draagvlak.
Na de voorbespreking in mei is het duidelijk geworden, dat Dongen voor 2014 en mogelijk nog langer beschikbaar is voor de reünie. Daarmee was de locatie als discussiepunt opgelost.
Uit alle gegevens van 2009 tot heden kon een ‘harde kern’ van rond 100 leden worden afgeleid, voldoende als draagvlak.
Het voorstel van het bestuur was om in ieder geval nog een jaar door te gaan en telkens opnieuw te bezien of een volgend jaar tot de mogelijkheden zal behoren, gebaseerd op locatie en draagvlak. Door middel van ‘hand opsteken’ bleek de overgrote meerderheid van de aanwezigen, zo niet (bijna) allen, dit voorstel te ondersteunen en werd aldus besloten.
Het bestuur zal voor continuïteit zorgen voor met name de functie van secretaris / penningmeester. Er werd reeds iemand gevonden, die alvast mee wil kijken.
Een aantal personen heeft aangegeven graag ter plaatse een helpende hand te bieden, mocht dit nodig zijn bij het verwezenlijken van de reünie.
Uit de reacties af te leiden bleek dat men de dag als geslaagd beschouwde.

Ter herinnering aan deze dag hebben we wat foto’s gemaakt, die on-line te bekijken zijn!

Kees Veenhof, secretaris / penningmeester VOWP
Mede namens Theo Meijer (voorzitter) en Theo Hoogsteder
(bestuurslid),

P.S.
De VOWP kon nog € 100 overmaken naar de Witte Paters voor een door hen bepaald project (van Wim Wouters): Mulele Mwana (zorg voor het kind).

Op 26 oktober 2013 ontvingen wij het bericht, dat Gerhard Veldkamp (oud-student) op 22 oktober 2013 is overleden.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2065 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Nieuws Archief   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0