Homepagina > Nederland > Nieuws Archief > Reunie van de Vereniging Oud-Studenten Witte Paters

Reunie van de Vereniging Oud-Studenten Witte Paters

donderdag 14 oktober 2010, door Webmaster

REUNIE V.O.W.P.
( Vereniging Oud-studenten Witte Paters)

te DONGEN op zaterdag 2 oktober 2010Deze jaarlijks terugkerende reünie was ook dit jaar weer in Dongen en wederom een groot succes. Groot was de opkomst. Maar liefst 106 mensen schreven in, bijna evenveel als vorig jaar, toen we al een record aantal hadden. Het zou wederom een gezellig samenzijn worden, zonder enig te behandelen thema of aangekondigde spreker.

Zoals gebruikelijk werd iedereen vanaf 10 uur verwelkomd op de Modestusstraat 20 met een lekkere kop koffie of thee, niet alleen volgens oer-Hollands gebruik met een koekje, maar vanwege het feestelijk gebeuren met een waar gebakje. Ook de vlag was in top om iedereen te laten weten dat we blij waren dat ze gekomen waren. Het feit dat de reünie weer plaats vond in een Witte Patergemeenschap, gaf aan het geheel het fijne gevoel van weer even thuis te zijn, daar waar het allemaal begon.

Zoals gebruikelijk stond, voor rond 11 uur, een Eucharistieviering op het programma. Vanwege het groot aantal aanwezigen, hadden we weer besloten om de viering niet in de kapel te doen, maar in de zaal. Dat was vorig jaar zo gedaan en het was goed bevallen. Allen bleven aan de tafeltjes zitten en in het midden werd, aan een van de tafeltjes, de Eucharistie voorgegaan door Jan Mol, de gedelegeerde Overste, zoals nu zijn functie officieel heet.
De voorzitter van de VOWP had iedereen al welkom geheten namens het bestuur van de vereniging, maar in begin van de Mis deed Jan Mol dat nog eens, maar nu namens de Witte Paters die blij waren weer zoveel mensen te mogen verwelkomen voor hun jaarlijkse reünie.

De liturgische teksten, en voornamelijk de lezingen, waren gekozen uit het misformulier rond het thema “Gerechtigheid en Vrede”. De voorganger lichtte dat toe tijdens een kort moment van bezinning. Hij insisteerde op het feit, dat, volgens hem, de VOWP een prachtige achterban is gebleven ter ondersteuning van het missionaire werk van de Witte Paters. Dat was ook duidelijk naar voren gekomen tijdens de jubileumviering vorig jaar september in de St. Janskathedraal van Den Bosch, waar toen een groot aantal VOWP’ers enthousiast aanwezig waren, mensen die zich nog steeds betrokken voelen bij al het reilen en zeilen van het missionaire werk van de Witte Paters. Heel recentelijk konden de paters, op verzoek van het huidige “Mensen met een Missie” ( het voormalige CMC: Centraal Missie Commissariaat), een beroep doen op die geweldige achterban voor een ondersteuning van de “Week van de Nederlandse Missionaris”, een fonds waar de Witte Paters altijd goed van hebben kunnen profiteren voor hun werk en welzijn.

In die zin nodigde de voorganger die hechte achterban uit zich te blijven scharen achter de huidige missionaire prioriteiten van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, te weten “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping” alsook het bevorderen en ondersteunen van multiculturele en multireligieuze gemeenschappen, in het bijzonder, voor ons, voor de Afrikaanse mens en Afrikaanse volken. Hij pleitte er voor daar aan toe te voegen, in de lijn van de onlangs gehouden Afrikaanse Synode, VERZOENING. Ook tijdens het dit jaar in Rome gehouden Kapittel is daar bijzondere aandacht aan besteed. Hij riep iedereen op zich daarvoor te blijven inzetten in zijn eigen leven en in eigen omgeving opdat, zowel hier als in Afrika, daadwerkelijk mensengemeenschappen mogen groeien waar eenheid beleefd wordt in verscheidenheid, waar echte multiculturele en multireligieuze gemeenschappen in vrede en harmonie mogen samenleven en samenwerken voor een betere vreedzame samenleving.

Na de Eucharistieviering was er de gebruikelijke borrel, waarna al snel werd overgegaan tot het gebruiken van de lunch. Dit keer was er geen soep, maar een traiteur had voor heerlijk belegde broodjes gezorgd.

Het bleef een gezellig samenzijn. De reünisten waren blij elkaar weer te ontmoeten, oude herinneringen op te halen en wat bij te praten.
Als u interesse heeft om wat meer foto’s te bekijken van de reunie, hebben we, bij wijze van proef, ons fotoalbum ter bezichtiging "on-line" gezet.

Bij het afscheid zei dan ook iedereen welgemeend “tot ziens volgend jaar in Dongen”.