Homepagina > Afrika > Afrika > Afrikaanse Bischoppen spreken zich uit over Slavernij.

Afrikaanse Bischoppen spreken zich uit over Slavernij.

zaterdag 20 augustus 2005, door Webmaster

Afrikaanse Bisschoppen spreken zich eindelijk uit
- 150 jaar na de afschaffing -
over de Slavernij


Op 2 oktober 2003 was de Algemene Overste van de Missionarissen van Afrika in Senegal, op uitnodiging van de Afrikaanse Bisschoppen-Conferentie.

Na afloop van de Conferentie werd er door de Bisschoppen een gedachtenis-plechtigheid gehouden op het Goree-eiland, op enkele honderden meters buiten de haven van Dakar, in de Atlantische Oceaan. Dit als inleiding op het jaar 2004 dat door de Verenigde Naties als "Herdenkings-jaar van de Slavernij" werd uitgeroepen.

Zijn verhaal:

"In volle zee ligt op de hoogte van Dakar het eiland Gorée dat een van de voornaamste plaatsen is, van waar de slavenhandel in de 15e eeuw begonnen was, en doorging tot aan ver in de 19e eeuw.

Op 5 october 2003 hebben een honderdtal Afrikaanse bisschoppen het geheugen van de zwarte mens willen reinigen door een "akte van berouw " voor de slavernij en voor de slavenhandel uit te spreken.
Het is een gebaar dat verwondering kan wekken, maar voor ons is het van belang, de betekenis ervan te onderstrepen.

In het bewustzijn dat de negerhandel slechts mogelijk is geweest dank zij de intensieve medewerking van veel Afrikanen die jacht maakten op hun broeders -en ze verkochten als koopwaar- hebben de bisschoppen om vergeving gebeden.

En ook in het bewustzijn dat de slavenhandel slechts mogelijk is geweest dank zij het lange en schuldige stilzwijgen van de Kerk, hebben de bisschoppen - solidair met die Kerk - om vergeving gevraagd.

En zich óók bewust zijnde van verlangens van wraak en van gevoelens van haat die de slavenhandel heeft doen ontstaan, hebben de bisschoppen óók hierom vergiffenis gevraagd.

Zonder zich te beperken tot het verleden, hebben de bisschoppen alle huidige situaties waar Afrikanen andere Afrikanen behandelen als voorwerpen waarvan zij zich kunnen bedienen tot hun eigen voordeel, of het nu gaat om het gebruik van kind soldaten, of om voordeel te trekken uit de spanningen tussen bevolkingsgroepen, of om de verkoop van hele volksstammen in ruil voor het verkrijgen van goud, diamanten of olie; in de prostitutie.... kortom in alle situaties waarin de ander niet meer beschouwd wordt als een mens en als een broeder.
Denkend aan al die situaties, hebben de bisschoppen om vergeving gebeden."

François Richard, M. Afr.
Supérieur Général


ZUIVERING VAN HET GEHEUGEN
VOOR EEN NIEUWE MENSHEID

En zie hier wat de President van de Afrikaanse Bisschoppen Conferentie zei:

Aan alle zonen en dochters van de Kerk, familie van God die in Afrika is, in Madagascar en in de belendende eilanden; en aan alle mannen en vrouwen van goede wil.
In het kader van de 13e plenaire Vergadering van de Bisschoppen konferenties van Afrika en Madagascar, zijn wij - als de vertegenwoordigers van alle Afrikaanse Christenen - hier op bedevaart gekomen bij het "Huis der Slaven van Gorée."

De emotie in dit Afrikaanse heiligdom van "het zwarte lijden" (zoals Paus Johannes Paulus II zich uitdrukte) is heel intens; en voor ons, Christenen, is zij de uitdrukking van een bijzondere tegenwoordigheid van Gods’ Geest, de voorvechter van de geschiedenis en schepper van een nieuwe wereld.

Door ons tot U te richten, willen wij U deel doen hebben aan wat de Heilige Geest ons doet beleven, op deze gedenkwaardige dag, aan genade ten gunste van de zwarte mens die zoveel heeft geleden van de wonden van de geschiedenis en die uitgelopen is op een generaliserend gevoel van onmacht.

ben ik dan niet een mens.. en een broer !?

In de geschiedenis van de evangelisatie van dit West-Afrikaanse gebied, neemt Gorée een belangrijke plaats in. Ze is zoveel als een "toegangspoort van het heil." Maar voor het collectief geheugen van Afrika vertegenwoordigt Gorée helaas ! eveneens de "poort van de reis zonder terugkeer" voor zoveel zonen en dochters van dit continent, die als slaven werden gedeporteerd naar het Amerikaanse werelddeel, en naar Europa. .

Dit tot voor kort nog onbekende holocaust is door Paus Johannes Paulus II aan het licht gebracht op deze historische plaats, en wel op 22 Februari 1992; en waarvan hij zei dat dit een van de grootste zonden tegen de menselijkheid is, en van de mens tegen God.

Over deze enorme misdaad, ("magnum scelus" schrijft Pius II in 1462) heeft hij de vergeving van de Hemel afgesmeekt, opdat in de toekomst de Christenen nooit meer de onderdrukkers van hun broeders en zusters zullen zijn.

Deze bekentenis is een genade voor een nieuw vertrekpunt, de bekering tot een nieuw leven en de zuivering van het geheugen aan deze herinnering.

Daarom hebben wij hier uit naam van U allen deze misdaad tegen de menselijkheid, die de slavernij en de slaven handel geweest zijn, beleden als een gapende wond in het hart van God, onze Vader.

Wij nodigen ook ieder van ons uit om persoonlijk ons aandeel in deze zonde in dit drama te erkennen, ons te bekeren en ons in te zetten voor een nieuwe mensheid..

Deze zonde tegen de zwarte mens is niet alleen maar iets dat in het verleden plaats heeft gehad. Het is vandaag de dag ook helaas actueel ! Wij gaan door de slavernij te bestendigen op andere manieren, en in verschillende domeinen :
door onze jongens en meisjes te verkopen of te kopen;

door de haat en de wil tot wraak in ons te onderhouden,
door een mentaliteit van de verslagene, van machteloosheid, en het minderwaardigheids complex van de zwarte mens, in ons maar steeds te onderhouden...

Wij veroordelen en wij nodigen U uit, vooral U de leiders van onze landen, de nieuwe vormen van slavernij te veroordelen, zoals het verkwanselen van onze meisjes voor de prostitutie; we veroordelen ook het zo genaamde sextourisme, de handel in kinderen, het geforceerd inlijven van onze kinderen en jongeren in neocoloniale broederoorlogen, om als kindsoldaten dienst te doen; en de plundering van de Afrikaanse ondergrondse rijkdommen maar toe te laten !

Wij veroordelen eveneens en nodigen iedereen uit, om iedere vorm van apartheid, van ethnische strijd, van tribalisme, en regionalisme te veroordelen; want het zijn al deze situaties die onze samenlevingen zo gevaarlijk ondermijnen.

Zoals de Paus ons er toe uitnodigde elf jaar geleden, vragen wij uitdrukkelijk aan onze Kerken, zich te blijven inspannen om volledig trouw te blijven aan het gebod van broederlijke liefde, die ons door Christus is nagelaten; en "ja" te zeggen tegen de genade die ons uitnodigt tot een nieuwe toekomst.

Op dit historische keerpunt van Gorée, hebben wij de overtuiging dat de verrezen Heer ons roept om te leven als nieuwe mannen en nieuwe vrouwen, tot eer van God onze schepper en verlosser; en voor het welzijn van de zwarte mens, en van iedere mens!

Op die manier zullen wij een onvervangbare bijdrage leveren aan de bouwers van een betere toekomst voor Afrika en haar kinderen, en voor de opkomst van een meer solidaire en rechtvaardige wereld.

Moge Maria, Onze Lieve Vrouw van Afrika, ons bijstaan in die opdracht.


Dakar, 5 oktober 2003, op het slaveneiland Gorée.
De voorzitter van de Afrikaanse Bisschoppen-Conferentie:
Mgr Laurent Monsengwo Pasinya

N.B. Hier vindt u de originele tekst in het frans.