Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Ereprijs voor Monseigneur Martin Happe

woensdag 16 september 2009 door Webmaster

Ereprijs voor Monseigneur Martin Happe Missionaris van Afrika en Bisschop van Nouakchott in Mauritanië voor al zijn werk en voor de dialoog met de Islam.

Mgr. Martin Happe met de ereprijs, een bronzen beeldje, werk van de beeldhouwer Basilius Kleinhans.

In de maand maart 2009 werd de prijs Bernhard Kleinhaus toegekend aan Monseigneur Martin Happe, bisschop van Nouakchott in Mauritanië. Het comité van de “Week van de joods-christelijke broederschap”van Sendenhorst, de geboortestad van Monseigneur Happe, besloot om hem bijzonder te eren. Er waren drie redenen: zijn inzet op sociaal terrein, zijn houding zonder vooroordelen ten opzichte van de Islam en al zijn activiteiten voor de migranten.
Steeds meer migranten uit vele Afrikaanse landen proberen Europa te bereiken. Dit gebeurt vanuit West-Afrika aan boord van open vissersloepen in min of meer goede staat. Velen vertrekken van de kust van Mauritanië voor een lange avontuurlijke en gevaarlijke reis van meer dan 800 km tot de Canarische Eilanden. Lang niet allen komen aan.
Na een aantal jaren van onenigheid en touwtrekkerij tussen de grote godsdiensten, heeft het Comité in Monseigneur Happe iemand willen eren die respect toont voor andere godsdiensten en die deze houding weet door te geven aan het Duitse publiek.
Tijdens een druk bezochte en geanimeerde ceremonie werd de prijs aan Monseigneur Martin Happe uitgereikt. Dit gebeurde op de 1ste september 2009 toen hij op vakantie was in Sendenhorst.

Mgr. Martin Happe en de leden van het comité.

De heer Rupert Neudeuck, journalist, hield een toespraak vol lof over het werk van Monseigneur Happe. Neudeuck is zeer bekend bij het Duitse publiek. Hij is namelijk oprichter van verschillende organisaties zoals het ‘Comité Cap Anamur’ en ‘Green Helmets’, die zich bezig houden met vluchtelingen en migranten. In zijn toespraak had hij gekozen voor het thema “Afrika is geen verloren werelddeel” In samenwerking met de Katholieke Kerk hebben zijn Green Helmets een opvangstcentrum gebouwd in Nouadhibou in Mauritanië. Dit centrum geeft de migranten de mogelijkheid een vak te leren en zelfs een diploma te verkrijgen. Als ze dan teruggestuurd worden naar hun land van herkomst, hebben ze iets om trots op te zijn.
De spreker maakte van de gelegenheid gebruik om duidelijk te zeggen welke prachtige ervaringen hij had opgedaan. Hij dankte Monseigneur Happe voor de uitstekende samenwerking. Hij onderstreepte ook de achting van de mensen in Mauritanië voor de Katholieke Kerk. Verwijzend naar wat hij kent en meegemaakt heeft in andere moslimlanden sprak hij nu van “een interreligieuze dialoog in woorden en daden”. Naar zijn mening zijn er in Afrika te veel buitenlandse “raadgevers”, maar weinig die ook echt iets doen.
De uitreiking van het bronzen beeldje, werk van de beeldhouwer Basilius Kleinhans, werd verricht door de heer Gerd Wilpert voor zitter van de Week van de joods-christelijke broederschap in tegenwoordigheid van ongeveer 180 genodigden. Het beeldje draagt de naam van de vader van de beeldhouwer, die een zeer bekende kunstenaar was en ook ereburger van Sendenhorts. Dit is de vierde keer dat deze prijs wordt toegekend voor “activiteiten ter bevordering van toenadering en vrede”.

de Heer Rupert Neudeck, Mgr. Martin Happe en een eregast Mgr. Reinhard Lettmann (Emeritus Bisschop van Münster)

Bij het overhandigen van de prijs heeft de heer Gerd Wilperd nogmaals nadrukkelijk onderstreept op welke zo verschillende en aangenamer manier Monseigneur Happe over de Islam en de Moslims spreekt in tegenstelling met sommige Duitse media.

Hans B. Schering M.Afr.

Vertaling Hans RemhsHomepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 2404 / 387287

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Afrika  De activiteit van de site opvolgen Mauritanië   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0