Welkom in Tanzania

Welkom in Tanzania.

 

Karibu in kiswahili, de officiële taal van Tanzania, wil zeggen “welkom”, en is waarschijnlijk het meest gebruikte woord dat bij wijze van groet door de bezoeker wordt gehoord. Dat was ook het eerste woord, dat ikzelf hoorde vier jaar geleden mijn aankomst op het vliegveld van Mwanza, een belangrijke stad aan de oever van het Victoria Meer. In het algemeen bedriegen de eerste indrukken niet. Bij de ontvangst kon men de stiptheid en de smaak voor de Angelsaksische etiquette en de beminnelijkheid en gastvrijheid van de Afrikaanse landen herkennen.

 

Het traject Nairobi-Mwanza in een vliegtuigje van nauwelijks 8 plaatsen, dat behoort aan een gezelschap van protestantse zendelingen, liet slechts een glimp achter van enkele kleine aspecten van de welbekende schoonheid van het land: bomen, die donkere vlekken toonden in de onmetelijke savanna, het intense geel - karakteristiek van het droge seizoen in de vlakte. De rode kleur van het lateriet van de wegen en de heuvels, en de hier en daar rond gezaaide rotsen, die het oudste graniet van de aarde laten zien. Bij het naderen van het vliegveld boven het Victoria meer kan men van nabij de groene en ondiepe wateren zien. Het zijn eerste indrukken. De ontdekking van een land vraagt tijd.

 

De Verenigde Republiek van Tanzania

 

De Verenigde Republiek van Tanzania is een uitgestrekt land van 945.090 km2 met een bevolking van ongeveer 35 millioen inwoners. Haar grenzen raken niet minder dan 8 landen: Kenia en Uganda in het noorden, Mozambique, Zambia en Malawi in het zuiden, Ruanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo in het westen en de Indische Oceaan in het oosten. Het bezit ook een groepje eilanden, bestaande uit de eilanden Zanzibar, Pemba en Latham en Mafia.

 

De zone langs de zeekust is vloeiend en bevolkt met koralen. In het binnenland strekt zich een grote vlakte uit, die naar het westen oploopt tot de vallei van de Rift Vallei, waarin de meren Malawi, Rukwa en Tanganyika liggen.

 

De voornaamste rivieren zijn de Rufiji met een gemiddelde van 1.133 kubieke meters water per seconde en een van de belangrijkste van Afrika; en de Pangani, die met de Rufiji gebruikt kunnen worden voor irrigatie en de opwekking van hydro- electrische energie. De Pangani, die uitmondt in de Indische Oceaan verstrekt electriciteit naar steden, zoals Arusha, Moshi, Tanga, Morogoro en Dar es Salaam.

 

Een van de geografische karakteristieken van het land is dat Tanzania het record bezit van de allergrootste hoogte van het continent, want de top van de berg Kilimanjaro verheft zich tot 5.895 m. en van de grootste diepte, want de bodem van het Tanganyika Meer ligt tot 358 m. beneden de zeespiegel.

 

De bewoners van Tanzania

 

De menselijke geografie bestaat uit een veelheid van stammen, bijna allemaal van Afrikaanse oorsprong. Er zijn ongeveer 120 etnische groepen, waaronder de Sukuma en de Nyanuemzi zich door hun aantal onderscheiden, ofschoon geen enkele groep boven de 10% van de totale bevolking uitkomt. In de kust zones en op de eilanden Zanzibar en Pemba komt men ook bevolkingsgroepen van Arabische en Aziatische oorsprong tegen. De officiële taal is kiswahili, een mengsel van Arabisch en Afrikaanse bantu talen.

 

Fauna en toerisme

 

Tanzania bezit een overvloedige en gevarieerde savanna fauna, beschermd in 12 natuurparken, die een groot deel van het land bezetten. Dit bevordert het toerisme, zeer noodzakelijk voor de ondersteuning van de labiele economie van het land. Tussen datgene wat een toeristische trekpleister zou kunnen zijn bevindt zich  “de Ngorogoro krater”, een sinds 8 millioen jaren uitgestorven vulkaan, waarin zich een uitzonderlijke concentratie van savanne-fauna ophoudt: leeuwen, die worden gezien als de "koningen van de savanne", luipaarden, olifanten, giraffen, nijlpaarden, die het leven delen met wilde zwijnen, gazellen, wildebeesten en vogels van verschillende soorten …..

 

Wieg van de mensheid: geschiedenis

 

Men beschouwt Afrika als de wieg van de mensheid. De resten die gevonden zijn in de Olduvai Ravijn, in het noorden van het land, duiden op de aanwezigheid van de mens in deze streek vanaf meer dan een millioen jaren geleden.

 

artist's impression

Gedurende de 12e eeuw, begonnen Arabieren, Perzen en Portugezen zich op een min of meer permanente wijze in de kust te vestigen. In de 17e eeuw slaagden de Arabieren erin zich te ontdoen van de Portugezen en het gebied werd afhankelijk van de sultans van Muscat en Oman. Zanzibar maakte zich - droevig genoeg - berucht door zijn slavenhandel.

 

Twee eeuwen later, werd Zanzibar veranderd in een Protectoraat, afhankelijk van Engeland, hoewel door de mededinging van Duitsland het land gedeeltelijk in Duitse handen kwam tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1918, bij het einde van de oorlog, ging het gebied over in handen van de Engelse regering, en ontving de naam "Tanganyika", onder welke naam het onafhankelijk werd in 1961.

 

Twee jaar later werd Zanzibar onafhankelijk.Tanzania werd als land geboren in 1964 uit de unie van Tanganyika en Zanzibar, dank zij het geduld en de dialoog van haar eerste president Julius Nyerere, die het verplichte referentiekader is van welke studie dan ook van dit fascinerende Afrikaanse land.

 

Maar, misschien, toont zijn nalatenschap, meer dan het blijk van enige politieke en blijvende economische resultaten,  zich in zijn voorbeeld van een eerlijke mens die hield van zijn land, zijn taal en zijn cultuur.

Het zou niet slecht zijn als de hedendaagse politieke leiders zich door hem en zijn voorbeeld lieten inspireren.

 

 

Agustin Arteche Gorostegui m.afr.

vertaald uit het spaans: Henk van de Ven m.afr.


Webmaster-NL

Vorige pagina