Jaren lang heeft Jos van Boxel m.afr. in Leuven gefunctionneerd als missie-animator.
Hij is weer terug in Oeganda, vanwaar hij via TV ook onze huiskamers was binnen gekomen.
De website van de RKK gaf een verslag.

Pater Jos van Boxel in Oeganda aan het werk
.

Witte Paters
De "Sociëteit van de Missionarissen van Afrika" of korter de "Witte Paters" werd in 1868 in Algerije gesticht door Kardinaal Charles Lavigerie. Nieuwe missionarissen moesten een onvoorwaardelijke liefde voelen voor Afrika en de Afrikanen. Daarbij moesten ze aan drie voorwaarden voldoen: spreek de taal van de mensen, eet hun voedsel en draag hun kledij. De missionarissen droegen dus een Arabische kleed, ook toen ze trokken naar het hart van Afrika. Vandaar de bijnaam: ‘Witte Paters.’

Afrikaanse cultuur
Vandaag zijn er 1769 missionarissen aanwezig in 44 Afrikaanse landen. De missionarissen leven, werken en bidden samen. Een van die missionarissen is de Vlaming Jos Van Boxel, hij leeft in de gemeenschap in Oeganda. Hij heeft een zeer eigentijdse kijk op missie. De ‘Witte Paters’ willen vanuit hun passie voor Afrika, de Afrikanen nabij zijn en werken aan evangelisatie op een Afrikaanse wijze. Dialoog met de cultuur speelt daarin een zeer belangrijke rol. Die dialoog speelt zich zowel af met de Afrikaanse cultuur als in de dialoog met de Islam.

’Sharing’
De jonge Afrikaanse kandidaten van de Missionarissen van Afrika worden opgeleid in die zin. Ze zijn erg enthousiast om naar andere Afrikaanse landen te trekken om binnen de plaatselijke kerken te evangeliseren. Daarnaast doen ze, zoals in de Oegandese hoofdstad Kampala, aan sociaal werk, in het bijzonder met jongeren. Hun centrum ’Sharing’ is een van de grootste van het land en ze streven er ook naar om dat financieel zelfbedruipend te laten werken, zodat, als er geen Europese missionarissen meer zijn, dit project voortgezet wordt door de plaatselijke kerk.

‘Kids in Need’
Ook leken werken mee binnen deze spiritualiteit. Zo is er het project ‘Kids in Need’, een project voor de opvang van wezen, straatkinderen en kinderen uit moeilijke gezinssituaties. Het wordt gerund door leken die nauw samenwerken met de Witte Paters. Ze proberen de kinderen te vormen,zodat ze later in de wereld kunnen stappen, zelfstandig kunnen zijn en soms terug in het ouderlijk gezin kunnen worden opgenomen, als dat mogelijk is.

Passie
Vanuit hun passie voor Afrika zijn de witte Paters ook optimistisch. Ze weigeren het doemdenken over Afrika te aanvaarden en geloven in een toekomst voor het Afrikaanse volk. Het terugdringen van Aids in Oeganda is daarvan een voorbeeld.

Kijk verder !

Service informatie
Het algemene adres van de Witte Paters in Italië:
Missionari d’Africa - Padri Bianchi
C.P. 9078
00100 Roma
Telefoonnummer: 0039 06 39.36.34.1
Fax: 0039 06 39.36.34.79
E-mail: m.afr@mafroma.org
superieur.local@mafroma.org

Het adres in Nederland:
Missionarissen van Afrika – Witte Paters
Residentieel: Modestusstraat 20
5101 BP Dongen
Post: Postbus 118
5100 AC Dongen
Telefoonnummer: 0031 162 313.845
Fax: 0031 162 386.316
E-mail: wf-prov-neth@wxs.nl

Het adres in België:
Missionarissen van Afrika – Witte Paters
Charles Degrouxstraat 118
1040 Brussel
Telefoonnummer: 0032 02 736.39.78

Alles over de  Missionarissen van Afrika - hun ontstaansgeschiedenis, hun spiritualiteit, de projecten, enzovoort - is te vinden op de site: www.africamission-mafr.org

Informatie over Kids In Need op de site: freespace.virgin.net/kin.kampala

Webmaster-NL

Vorige pagina