MOEILIJKE TIJDEN ANNO 2007
 

 

Malawi: van honger naar voedselzekerheid

Ogenschijnlijk lijkt Malawi een groen land met vruchtbare grond waarop gewassen goed kunnen groeien. Maar schijn bedriegt, want Malawi is een van de armste landen van de wereld. Door zeer wisselende weersomstandigheden (overstromingen en droogte) zijn jarenlang de oogsten mislukt. Duizenden mensen zijn van de honger omgekomen.

 Vooral in het zuiden is de situatie schrijnend. Ongeveer 100.000 mensen hebben te maken met een ernstig voedseltekort. Mensen in Nood/Cordaid voert in samenwerking met de lokale organisatie CADECOM een tijdelijk noodhulp-programma uit. De meest kwetsbare families krijgen direct voedsel uitgedeeld. Hiervoor worden comite’s opgericht met lokale mensen die erop toezien dat het voedsel ook daadwerkelijk terecht komt bij de families die het ‘t hardst nodig hebben.

CADECOM helpt de bevolking van Malawi ook met een blijvende oplossing om iets te doen aan het voedselprobleem. Zij leert de lokale bevolking om beter om te gaan met droogte en regen- periodes door middel van een zogenaamd DRM programma:

Disaster Risk Management

 Uitgangspunt hierbij is om mensen beter voor te bereiden op droge periodes zodat ze voor hun levensonderhoud minder afhankelijk worden van het klimaat.

De heer C.G. Mulume, directeur van de partnerorganisatie CADECOM, is enorm enthousiast over deze aanpak. “We werken hier met een voedsel voor werk” concept. Mensen die tijdelijke voedselhulp nodig hebben en kunnen werken, voeren activiteiten uit ter verbetering van de voedselzekerheid in hun omgeving, zoals de aanleg van wateropvang voor irrigatie, het verbouwen van minder weersgevoelige gewassen, zoals cassave of zoete aardappelen. Deze vorm van hulp is op lange termijn zeer effectief. Mensen zien dat het werkt, en dat motiveert. Op deze manier trekken mensen niet meer weg naar andere gebieden op zoek naar voedsel of werk. Ze voelen zich zelf verantwoordelijk, en zijn in staat zelf beslissingen te nemen; en gaan zich zelf ontwikkelen. Een betere manier van ontwikkelingshulp is er niet!”


Een voedselproject van Mensen in Nood

Van het geld ontvangen van de donateurs, ontvangen  870 families afkomstig uit twaalf dorpen in de bisdommen Chikwawa en Blantyre, vier maanden lang voedsel. Iedere familie krijgt per maand 50 kg mais en 5 kg bonen.Tevens krijgen 470 families die getroffen zijn door HIV/AIDS nog eens extra 10 kg per maand. Dit bestaat uit een mengsel van mais en soya en is bedoeld ter verbetering van de voedingstoestanden van de allerarmste en kwetsbaarste families uit de gemeenschap. Naast de directe voedselhulp, worden de activiteiten die gericht zijn op blijvende voedselzekerheid ook voortgezet.

 Cordaid/Mensen in nood Nieuws, no.2,2007
Kijk op www.menseninnood.nl
Giro 667, Den Haag

 
magere oogst verwacht...


hongerdoek


AFP


Voedselhulp AFP


droogte: de putten staan leeg. AFP

Webmaster-NL

Vorige pagina