GEBED

 

Heer Jezus, zoals de zon opkomt aan de hemel

 zo is Uw licht opgekomen over onze kerkprovincie

en zoals de zonnestralen ons leven verlichten

zo hebt U licht gebracht in onze duisternis

warmte in onze kilte

vrede in onze onrust

wijsheid in onze dwaasheid

hoop in onze wanhoop

geloof in ons ongeloof

en U hebt onze haat veranderd in liefde.

 

Het vuur van Uw Geest heeft het verlangen van ons volk

 naar Uw waarheid en goedheid ontstoken.

Zoals goud wordt gelouterd in het vuur

 zo worden onze gewoonten en tradities gezuiverd

door het vuur van Uw liefde.

 

Onze harten zijn vandaag vervuld

van lofprijzing en dankbaarheid.

Wij aanbidden U en wij prijzen U

 voor Uw trouw en Uw liefde!

 

Wij vragen U om de genade

dat het vuur van Uw liefde in ons nooit mag uitdoven.

Zend ons net zoals het Pinkstervuur er op uit

 met onze tamtams en hoorns

 om aan allen te verkondigen dat

 

JEZUS LEEFT EN DAAR ZIJN WIJ GETUIGEN VAN

 

Moge ons leven een levend getuigenis zijn

 van Uw Leven onder ons.

AMEN.


Webmaster-NL

Vorige pagina