Rwandese vlag vanaf de Onafhankelijkheid tot 2001 Rwandese Vlag sinds 2001.
Info over Rwanda: klik hier.
Rwanda in Wikipedia:
kijk verder.

Klik hier voor info
en actualiteiten.


In de negentiende en twintigste eeuw hebben de missionarissen van Afrika (Witte Paters) een groot deel van de bevolking bekeerd tot het christendom. In 1943 bekeerde koning (mwami) Mutara III van Rwanda zich tot het christelijke geloof. Aanvankelijk steunde de kerk het idee dat de Tutsi's superieur waren ten opzichte van de Hutu's en de Twa's (Pygmeeën).
Maar vanaf het begin van de jaren vijftig kwam men hier radicaal op terug en speelde de Kerk een belangrijke rol bij de emancipatie van de Hutu's.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw stond Rwanda als het meest christelijke land van Afrika bekend.
Uiteindelijk is 56% van de bevolking katholiek, 12% protestants en 9% moslim. 25% Van de bevolking hangt het animisme (natuurgodsdiensten) aan.(gegevens van 2007)

theeplukkers op een theeplantage in Rwanda Thee en koffie zijn de grootste export-artikelen van Rwanda. 99% van de bevolking leeft van de landbouw. sorteren van koffiebonen, alvorens ze te drogen

Webmaster-NL

Vorige pagina