PATER WILLY NGUMBI IS DE NIEUWE BISSCHOP VAN KINDU (Democratische Republiek van Congo)

Lavigerie : "De Missionarissen moeten op de eerste plaats en vooral baanbrekend werk verrichten,
maar het blijvende werk moet verricht worden door de Afrikanen zelf,
als ze eenmaal Christen zijn geworden, en op hun beurt weer Missionaris!
"


PATER WILLY NGUMBI BISSCHOP VAN KINDU (RDC)

Vatikaan, 25 april 2005.

Onze Congolese confrater Willy Ngumbi, Missionaris van Afrika, is vandaag door Paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van het bisdom Kindu in het oosten van de Democratische Republiek Congo.
Willy Ngumbi M.Afr.©

HET BISDOM KINDU

Het bisdom Kindu heeft een oppervlakte van ongeveer 80.000 km² (méér dan twee maal Nederland), Het telt tegen de 500.000 inwoners waarvan 180.000 katholiek zijn. Er zijn 20 priesters werkzaam. De stad Kindu met 135.000 inwoners is de hoofdstad van de Provincie Mariema.

LEVENSLOOP

De familie van Willy Ngumbi is afkomstig uit de omgeving van Kindu. Hij werd echter in Bujumbura, de hoofdstad van buurland Burundi geboren de 13de februari 1965. Zijn vader stond daar aan het hoofd van een onderhoudsgarage voor het materieel van een Italiaanse ontwikkelingsorganisatie.

Op vijfjarige leeftijd gaat Willy terug naar Congo om bij zijn grootvader - van wie hij de tweede naam Ngumbi overneemt, op te groeien. Hij is nog niet gedoopt maar dient wel de mis en volgt de catechismuslessen. Als hij twaalf jaar is wordt hij gedoopt, gevormd en doet hij zijn eerste communie.

Na de lagere school gaat hij naar de middelbare school en behaalt in 1983 zijn eindexamen. Hij werkt dan twee jaar als onderwijzer.

ROEPING

Op een nacht wordt zijn grootvader onwel, en krijgt hoge koorts, begint te ijlen, en de familie weet niet wat te doen. De jongens hollen naar de Parochie, op een paar kilometer van huis verwijderd. De nachtwaker roept ze een halt toe, en de honden uit de buurt beginnen te blaffen. De Pater wordt gewekt. “Onze grootvader is ernstig ziek, hij moet naar het ziekenhuis gebracht worden!”

Zonder verdere vragen te stellen kleed
t de missionaris zich aan, en start de auto van de missie om de grootvader op te halen en naar het ziekenhuis te brengen, 10 km verder.
Gelukkig loopt alles goed af, en grootvader is gered!

Een buitengewone man, die witte pater, fantastisch! En dat allemaal op oudere leeftijd, in het holst van de nacht! Hij laat zich zó maar oproepen in het midden van de nacht, om een oude man, die niet eens christen is, naar het ziekenhuis te vervoeren!”

Willy denkt hierover na: “En ik? Als ik nu ook mijn leven zou willen geven om anderen van dienst te zijn?”. Hij leeft mee in de goede sfeer van het dorp, waar hij les geeft op de lagere school, en waar de meeste mensen christen zijn. Hij ontmoet nu geregeld de Witte Paters van de Parochie, en uiteindelijk beslist hij dat hij óók zoals zij wil worden!

Willy’s vader had echter al het idee om zijn zoon op de medische Faculteit van Bujumbura in te schrijven. Maar Willy neemt een andere beslissing… “Och, dat zal wel over gaan”, zegt de vader. “Maar toch, als hij met de Paters mee wil gaan, vind ik het óók best!”

En zo vraagt Willy om toegelaten te worden in het vormingshuis van de Witte Paters, Missionarissen van Afrika, in Bukavu.

VORMING TOT MISSIONARIS VAN AFRIKA

Daar ontvangt Willy zijn eerste opleiding en studeert van 1984-1987 filosofie. In september 1987 vertrekt hij naar Fribourg in Zwitserland voor het noviciaat, een jaar van geestelijke vorming. Van 1988 tot 1990 doet hij een pastorale stage van twee jaar in de parochie van Birnin N’koni in de Republiek Niger, West Afrika. Hij leert daar de taal van de Haoussa.

1990-1993: theologiestudie in Toulouse, Frankrijk. Hij sluit deze studies af met het behalen van het licentie diploma in Theologie. In 1992 verbindt Willy zich door de missionariseed aan de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Op 1 juli 1993 wordt hij in Goma (Congo) priester gewijd.

Dan begint zijn loopbaan als missionaris. Van 1993 tot 1996 is hij werkzaam in parochie van Zinder, helemaal in het oosten van de Niger Republiek. Van 1996 tot 1997 is hij terug in Birnin N’koni, waar hij eertijds zijn stage had gemaakt.

Hij wordt in 1997 belast met de roepingenanimatie in de Zuidoostelijke Provincie van de Witte Paters in de Congo en geeft lessen in ons vormingshuis in Goma. In 2001 is hij assistent-provinciaal van deze Zuid-Oostelijke Provincie.

ONVERWACHTE VERANDERINGEN

In september 2003 vertrekt hij een jaar naar Frankrijk om bij de Paters Jezuïeten in Lyon spiritualiteit te studeren. Een jaar later is hij lid van de staf van het noviciaat van de Witte Paters te Bobo-Dioulasso in Burkina Faso. Daar ontving Willy zijn benoeming tot bisschop.

In het tijdschrift van de Witte Paters in Frankrijk, Voix d’Afrique, nummer 64 van september 2004, staat een lang en indringend interview met Willy Ngumbi. Hij vertelt onder andere hoe hij tot zijn missionarisroeping is gekomen. (zie boven)

Hij legt speciaal de nadruk op zijn stagetijd in Niger. Daar onderging hij, komende uit de tropische wouden, verplaatst naar de Sahel, op de rand van de Sahara, in een volkomen geïslamiseerde milieu, een even grote culturele shock zoals vroeger de missionarissen in de Congo hebben moeten ondergaan.

Als Bisschopsdevies heeft Willy gekozen:
Alles voor allen zijn… om het Evangelie. 


Webmaster-NL

Vorige pagina