DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO :

Volgens Amnestie Internationaal is de re-integratie door de Congolese regering van de kindsoldaten mislukt

Londen (AFP) – 11 oktober 2006 : De Democratische Republiek Congo heeft zich niet gehouden aan de afspraken over het demobiliseren en de re-integratie van de kindsoldaten. Volgens een rapport van deze internationale organisatie voor de mensenrechten, “Amnestie Internationaal”, dat vandaag is verschenen, zijn er nog vele duizenden kinderen bij de verschillende gewapende groepen in het land.

Het is nu twee jaar geleden dat het regeringsprogramma om de kindsoldaten te bevrijden en weer in de burgermaatschappij op te nemen is gestart. Maar er maken naar schatting nog steeds 11.000 kinderen deel uit van de gewapende bendes.

In de maand juni 2003 heeft de Congolese regering in het kader van een uitgebreid vredesproces en politieke veranderingen een programma gestart om te komen tot ontwapening, demobiliseren en re-integratie. Dit programma was bestemd voor de ongeveer 150.000 soldaten (regeringstroepen en gewapende milities), waaronder een 30.000 kindsoldaten, waarvan waarschijnlijk zo’n 12.500 meisjes.

Volgens “Amnestie Internationaal” zijn de meeste meisjes die bij de gewapende bendes horen niet meegeteld. Als ze al geïdentificeerd worden dan is dat als “toebehorend aan” volwassen bendeleden.

De regering wordt door Amnestie Internationaal er van beschuldigd niets te doen om de verdwenen kinderen terug te vinden. In sommige regio’s is het aantal meisjes onder de gedemobiliseerde kinderen minder dan 2 %, terwijl zij geschat worden op 40 % van het totaal van het aantal kindsoldaten.

Amnestie Internationaal heeft uit verschillende bronnen vernomen dat de volwassen soldaten zich niet verplicht voelen de meisjes, beschouwd als seksobjecten, te bevrijden. Deze situatie wordt min of meer geaccepteerd door de verantwoordelijken van het demobilisatie programma.

De meisjes riskeren gemarteld of gedood te worden als zij proberen te ontsnappen. De kinderen, die vrij gekomen zijn en hun familie teruggevonden hebben, ondervinden weinig steun. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden om een opleiding te krijgen of werk te vinden. Velen onder hen vrezen dat zij om te kunnen overleven zich in de toekomst weer bij de gewapende bendes moeten aansluiten.

“De regering heeft niet alleen gefaald om duizenden kindsoldaten te bevrijden, die nog steeds bij de gewapende bendes behoren, maar er worden nog steeds nieuwe kindsoldaten gerekruteerd! Sommigen daarvan zijn recentelijk gedemobiliseerd en aan hun families teruggeven.” verklaarde Tawanda Hondora, een van de directeuren van het programma Afrika van Amnestie Internationaal.

“Voor de nieuwe regering moet het één van de eerste prioriteiten zijn dat de bevrijding en bescherming van alle kindsoldaten die nog bij de gewapende bendes zijn wordt verzekerd. Zij moten kunnen profiteren van alle mogelijkheden om een goede opleiding te krijgen en werk te vinden. Zo kunnen zij bij hun families en dorpsgemeenschappen blijven. Dit is de enige manier om er voor te zorgen dat deze kinderen niet opnieuw gerekruteerd worden of later volkomen achtergelaten.”

Amnestie Internationaal roept de Congolese Regering en de internationale gemeenschap op om meer te investeren in de opvoeding en opleiding. Deze moeten voor iedereen volkomen gratis worden.

 Slechts 29 % van de kinderen in de Congolese Reepubliek maken hun lagere school af. En zelfs 4,7 miljoen kinderen waarvan 2,5 miljoen meisjes gaan niet eens naar school.


Webmaster-NL

Vorige pagina