Lavigerie Website
Cardinal Dery

Bisschop Peter Poreku DERY.


Afkomst: hij werd geboren 10 mei 1918 in het huis van zijn oom Ngmankurinaa in Ko, Bisdom Wa, Noord Ghana, in een niet-christelijke familie. De naam van zijn vader was Poreku. Omdat hij geboren werd kort na de dood van zijn oudere broertje, zag men hem als diens reïncarnatie en daarom kreeg hij de naam Dery.

De toekomstige kardinaal vergezelde zijn oom in diens werk als fetisj priester voor de notabelen van de regio. Zijn belangrijkste taak was om de dieren en kippen te slachten die nodig waren voor verschillende ceremonies zoals b.v. de  konkpenebie, konkyekommo, sokyere, doosoglaa en nyogebaliere.  Hij werd gedoopt in 1933 in Jirapa; hij was toen 15 jaar.

 

Onderwijs: klein seminarie te Navrongo; vervolgens het St. Peter’s Groot Seminarie te Wiagha (filosofie en theologie), St. Francis-Xavier Universiteit in Antigonish, Canada (Diploma in Sociale Wetenschappen, 1958), Internationaal Catechetisch Instituut "Lumen Vitae" te Brussel. Hij verwierf een doctoraat in de theologie.

Priester gewijd op 11 februari 1952 in de H. Theresa Kerk van Nandom (verdere details zijn niet bekend).

Bisschop: Op 16 maart 1960 werd hij gekozen als de eerste bisschop van Wa in Noord-West Ghana,  en werd op 8 mei 1960 bisschop gewijd door Paus Johannes XXIII in de Sint Pieter te Rome. Paus Johannes werd daarbij geassisteerd door Napoléon Alexandre Labrie, titulair bisschop van Hilta en Fulton John Sheen, titulair bisschop van Caesariana en hulpbisschop van New York. In diezelfde plechtigheid werd ook de toekomstige Kardinaal Paul Zoungrana, M. Afr. en later aartsbisschop van Ouagadougou (Burkina Faso) tot bisschop gewijd.

 

Direct na zijn wijding vroeg hij Rome verlof om de teksten van de H. Mis in het Dagare (de plaatselijke taal in zijn Bisdom) te mogen vertalen en het te laten zingen volgens plaatselijke melodieën en onder begeleiding van plaatselijke muziekinstrumenten.

Hij kreeg dat verlof en de bisschop zelf componeerde de eerste "Dagare Mis". Dit was een mijlpaal in de Afrikanisering van de kerk in Ghana. Het lekenapostolaat, jeugdonderwijs en roepingenanimatie waren zijn drie andere belangrijkste doelstellingen.

Van 1962-1965 nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Concilie.             Op 18 november 1974 werd hij overgeplaatst naar het Bisdom van Tamale, waarvan hij al enige tijd Apostolisch Administrateur was geweest gedurende de sede vacante periode.

Toen Tamale op 30 mei 1977 verheven werd tot “Aartsbisdom” werd hij dientengevolge de eerste aartsbisschop van Tamale.

 

Van 1982-1988 was hij President van de Ghanese Katholieke Bisschoppenconferentie. Hij nam deel aan de Tweede Buitengewone Assemblee van de Wereldsynode van Bisschoppen die van 24 november tot 8 december 1985 in het Vaticaan plaats vond.

 Ook nam hij deel aan de Zevende Gewone Assemblee van de Wereldsynode van Bisschoppen van 1-30 oktober 1987.

Op zijn 75ste verjaardag vroeg hij aan Paus Johannes Paulus om van zijn ambt ontheven te worden, daar hij volgens het canonieke recht dit moest doen op die leeftijd. Na dit verlof gekregen te hebben, legde hij zijn ambt als aartsbisschop neer op 26 maart 1994 en werd “emeritus”.


Kardinaal: in het Consistorie van 24 maart 2006 werd hij tot kardinaal gecreëerd, ontving hij de rode biretta en werd benoemd tot kardinaal-diaken van S. Elena fuori Porta Prenestina. Omdat hij ouder is dan 80 jaar mag hij niet meer deelnemen aan een toekomstig Conclaaf.


Bibliographie: *Dery Peter Poreku en Bemile Paul : From assistant fetish priest to archbishop: Studies in honour of Archbishop Dery.   New York : Vantage Press, 1987.

 

 


Webmaster-NL

Vorige pagina