DIAMANTEN JUBILEUM VAN HET BISDOM WA, GHANA 2005
Door Broeder Patrick Norah, M.Afr.
Broeder Patrick Norah, een Ghanese Missionaris van Afrika is belast met de roepingen animatie.
voor de Witte Paters in Ghana. Hij woont in Tamale.

Mt. 28.19: “Trek er op uit en maak alle volken tot mijn leerlingen,
en doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest!”
 

Vijf en zeventig jaar geleden (1930), met Gods zegen van boven, hebben drie Witte Paters, Pater Remigius F. McCoy (Canadees), Pater Arthur Paquet (Fransman) en Broeder Basilide Koot (Nederlander), deze opdracht van Jezus uitgevoerd bij de Dagaaba stam in Noordwest Ghana.

De Witte Paters kwamen al veel eerder van Opper Volta (het tegenwoordige Burkina Faso) naar de Goudkust (nu Ghana) in 1906. Zij wilden zich eerst vestigen in Wa, maar de Britse koloniale regering wenste Wa te laten aan de Moslims. De administratieve autoriteiten raadden de paters daarom aan om in Navrongu te beginnen. Pater Oscar Morin werd belast om een eerste verkenningstocht te maken. Hij deed dit te paard!

EERSTE MISSIEPOST IN NOORD GOLDCOAST

In maart 1906 werd de eerste katholieke missiepost geopend in Navrongo, in de Noordelijke Regio van de Goud Kust. Het was zeker geen gemakkelijke opdracht voor hen. De missionarissen verwachtten dat ze verwelkomd zouden worden door de mensen waarvoor zij kwamen.
Maar dat viel erg tegen. De mensen waren bang voor hen en probeerden hen te vermijden. De ouders waarschuwden hun kinderen weg te blijven van die verdacht uitziende vreemdelingen.
Zo beschreef Pater McCoy het in zijn boek “Grote dingen gebeuren” Desalniettemin vond het zaad toch nog een beetje vruchtbare grond. Het ontsproot en overleefde.
De Witte Paters zijn altijd voorstanders geweest van een lange en progressieve methode ter voorbereiding van het doopsel. Zodoende werden de eerste zes volwassenen pas in 1913 gedoopt.

De eerste Missionarissen in Navrongo.

TOCH WEER NAAR HET WESTEN VAN DE GOLD COAST


De Witte Paters gaven echter hun oorspronkelijke plan niet op, een buitenpost te stichten in het noordwesten bij de Dagabaas.(de z.g.n. Dagari-stam, die zich bevindt op de twee grondgebieden van Ghana en Boven -Volta)
Tijdens een eerste poging hadden ze van de districtsadministrateur van Lawra in het noordwesten te horen gekregen dat de Dagaabas gunstig bekend stonden.
Hij beschreef hen als goede en hardwerkende mensen met goede gewoonten in familie en samenleving. Zij hadden ook een goede naam bij de andere etnische groepen en zouden volgens zijn mening zeker goede christenen kunnen worden.
De districtsadministrateur stelde voor een missiepost te vestigen in Jirapa, ten zuiden van Lawra. Jirapa werd uiteindelijk gekozen omdat het centraal ligt ten opzichte van alle Dagati dorpen.

LAWRA EN JIRAPA


Op 29 november 1929, rond vijf uur ’s middags, kwam de eerste karavaan missionarissen aan in Lawra. Zij werden verwelkomd door de districtsadministrateur.
De volgende dag, op het feest van de Apostel Andreas, werd er voor de eerste keer ”brood en wijn opgedragen”, dat wil zeggende Eucharistie gevierd, in deze Dagati streek.
Na het ontbijt vertrok de karavaan met de auto van de administrateur om het laatste stuk van hun reis naar Jirapa af te leggen. Van nu af aan kon Gods Zoon beginnen zich bekend te maken onder de Dagaabas, onder de Sissalas en zelfs over de grens heen in Diébougou in Opper Volta.

STICHTING VAN HET BISDOM WA


In 1959 werd het Bisdom Wa opgericht. De eerste Dagati priester, Peter P.Dery werd op 11 februari 1951 gewijd. Op 16 maart 1960 werd hij verkozen als de eerste bisschop van het Bisdom Wa en op 8 mei 1960 werd Peter P.Dery te Rome bisschop gewijd, de eerste Dagati bisschop.

Gerard Smulders, Fr. Aiden Dassah, Bisschop Peter Dery, Broeder Alois, de bouwer van de kathedraal.

 
De eerste Missionarissen

Drie jaar na de aankomst van de missionarissen – in 1932 - werden de eerste doopsels toegediend, 12 dopelingen, 9 mannen en 3 vrouwen. Een van deze 12 mensen was de Emeritus Aartsbisschop van Tamale, Monseigneur Peter P.Dery. (overleden op 6 maart 2008)

De Witte Paters zijn sinds hun aankomst in 1929 altijd aanwezig gebleven in het Bisdom Wa. De nieuwe Kathedraal van Wa werd in 1974 gebouwd door Broeder Aloïs Bingisser M.Afr. In 2004 vierde het bisdom het diamanten jubileum. Gedurende het hele jaar waren er allerlei activiteiten op kerkelijk, sociaal en cultureel gebied, met als hoogtepunt een week van vieringen van 21 tot en met 28 november 2004.

VIERING VAN HET RELIGIEUZE LEVEN


Ik zou graag nog iets willen vertellen over de manier waarop de Dag van het Priesterschap en het Religieuze Leven. De vooravond van de 24ste en de hele dag van de 25ste november was er een viering voor de priesters en religieuzen afkomstig uit het bisdom. Een groot aantal van hen, behorende tot verschillende religieuze Congregaties of Sociëteiten, was teruggekomen naar Wa voor deze belangrijke viering.
Zuster Virginia Tuonibe van de Zusters van Maria Onbevlekte Ontvangenis, een plaatselijke zustercongregatie, leidde voor de gehele groep een inspirerende bezinningsdag.
Het thema van de besinning was: “En het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” (Jn. 1,14)
In het welkomstwoord van Monseigneur Paul Bamile, de tegenwoordige bisschop van het Bisdom WA, vermeldde hij dat er 104 diocesane priesters uit het bisdom afkomstig zijn. Daarvan zijn er nu, in 2005, 12 overledenen dus nog 92 in leven. Hij vermeldde ook dat er 14 congregaties voor mannelijke en 12 congregaties voor vrouwelijke religieuzen leden hebben die afkomstig zijn uit het Bisdom Wa. Er zijn ook een aantal priesters die gewijd zijn en werken in ander bisdommen van het land. Hij riep alle priesters en religieuzen, werkzaam in het bisdom of daarbuiten, op om te leven naar de hoogte van hun of haar roeping. “Het is de kwaliteit die telt, niet het aantal!”, zei hij.

SPECIALE VIERING VOOR PRIESTERS EN RELIGIEUZEN


De volgende dag van deze speciale Viering voor Priesters en Religieuzen was er een workshop geleid door een diocesaan priester van Wa, Fr. Ben Maatuokuu, met als thema: “Wij hebben alles achtergelaten en U gevolgd.”
Wij hebben nagedacht over de uitdagingen en de vreugden van ’het alles achterlaten voor de zaak van Christus’. Wij kwamen tot zeer verrijkende uitwisselingen.
De dag eindigde met een viering van de Eucharistie, geleid door de Bisschop van het Bisdom Yendi, Monseigneur Vincent Boi-Naa.
Tenslotte was er op de 28ste november de plechtige sluitingsmis opgedragen door Zijn Eminentie Peter Kardinaal Kodwo Appiah Turkson, de eerste Ghanese Kardinaal en Aartsbisschop van Cape Coast. Zoals te verwachten was, was de St. Andrews Kathedraal van Wa stampvol met gasten uit het hele land. Een aantal christenen ontving een pauselijke onderscheiding. Onder hen waren ook een paar Witte Paters; de Broeders Martin Frank Chapper, Alois Bingisser en Wille Ludwig krgen deze pauselijke medaille voor hun lange en toegewijde dienst in het Bisdom Wa. De Provinciaal van de Witte Paters, Pater Piet de Bekker, was aanwezig samen met enkele andere Witte Paters en studenten, om getuige te zijn van deze viering.

HONDERD JAAR EVANGELISATIE

In het jaar 2006 zal de noordelijke Kerkprovincie van Ghana het honderdjarig jubileum van de evangelisatie door de Witte Paters gaan vieren. Overeenkomstig de woorden van Paus Paulus VI, dat de Afrikanen hun eigen missionarissen moeten worden, zijn er nu 23 Ghanese Witte Paters.
En van die 23 komen er 13 uit het Bisdom Wa! Pater Richard Baawobr, de eerste Afrikaan om eerste assistent te worden van de Algemene Overste van de Witte Paters, komt uit het Bisdom Wa.
Er zijn momenteel 8 Witte Paters studenten in opleiding op verschillende studieniveaus.

De Noordelijke Kerkelijke Provincie van de R.K. Kerk bestaat nu uit 5 Bisdommen: Tamale, Navrongo-Bolgatanga, Wa, Damongo en Yendi.
Moge God doorgaan met vastberaden jonge mannen en vrouwen te roepen in Zijn dienst!